Gå till innehåll

Studieförbund

Studieförbundens verksamhet är av stor betydelse för det livslånga lärandet och folkbildningen. Genom kurser och cirkelverksamhet förs traditioner och genuint hantverkskunnande vidare. 

Musik, konst och litteratur är andra viktiga kulturteman för att hålla vårt civilsamhälle levande. Studieförbunden är också med och stödjer vårt rika föreningsliv och skapar olika mötesplatser.

Som studieförbund kan du söka bidrag från Klippans kommun.

Frågor?

Om du har frågor om bidrag till studieförbund? Kontakta oss på kultur.fritid@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022