Gå till innehåll

Hos Klippans kommuns studie- och yrkesvägledare kan du få personlig vägledning och information inför studier. Tillsammans upprättar ni en handlingsplan över dina studier och du kan få hjälp med att se om det finns möjlighet att validera dina kunskaper och erfarenheter motsvarande gymnasienivå.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Ansökan och individuell studieplanering
  • Vägledningssamtal
  • Information om olika utbildningsnivåer
  • Hur du kompletterar dina betyg för behörighet till vidare studier
  • Information om studiefinansiering, CSN

Du är även välkommen in och hämta information om våra kurser och utbildningar eller material/broschyrer angående CSN, högskolor/universitet och högskoleprovet.

Behöver du vägledning finns det drop-in tider:

Storgatan 9 tisdag 10-12 samt onsdag 13-14.30 För övriga tider krävs att man förbokar. Du kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledare via telefon: 0435-283 55 eller e-post: eva.nohage@klippan.se

eller

Strömgatan 8 måndag 10-11.30. För övriga tider krävs att man förbokar. Du kommer i kontakt med studie- och yrkesvägledare via telefon: 0435-284 87 eller
e-post: zainab.mshaimesh@klippan.se

Undervisningen hos oss är kostnadsfri men du betalar själv kurslitteraturen.

Vår Bokshop finns på vuxentubildningens expedition på Storgatan 9 i Klippan och där kan du köpa all kurslitteratur.

Vid receptionen finns en anslagstavla där elever sätter upp lappar om böcker till salu. Var bara noga med att kolla så det är rätt ISBN-nummer så du får rätt version av boken du köper.

Om du är under 20 år, och inte har en slutförd gymnasieutbildning, får du låna böcker. Kontakta expeditionen direkt vid terminsstarten om detta är aktuellt.

När du läser en Yrkesvuxutbildning måste du dock alltid bekosta litteraturen själv.

I lokalerna för vuxenutbildningen finns övervakningskameror. Detta är en åtgärd för att skapa en lugn och trygg skola. Kamerorna är riktade mot de inre delarna av skolan, alltså mot ytor dit allmänheten inte äger tillträde. Övervakningskamerorna används i förebyggande och utredande syfte.

Beslutet om kameraövervakningen togs i Barn- och utbildningsnämnden den 22 oktober 2018. Kameraövervakning kan förekomma av många anledningar. På Åbyskolan och Vuxenutbildningen vill vi att alla elever ska känna sig trygga och säkra. Genom kameraövervakningen kan vi som en insats av flera bidra till detta och ser denna insats som förebyggande som kan minska oroligheter och skadegörelse. Kameror kan även kan underlätta eventuella utredningar om något skulle hända.

Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att minska oroligheter och främja tryggheten på skolan.

På vuxenutbildningen finns övervakningskameror inomhus. Övervakningskamerorna är placerade så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs. Kamerorna finns placerade i de inre delarna av skolan och spelar inte in området framför expeditionen.

Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet kommer att sparas i två veckor. Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott.

Det är endast skolans rektor och vaktmästare som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Polisen kan även begära att få ta del av det inspelade materialet.

Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig.

Kontakt vuxenutbildningen
Adress: Storgatan 9 i Klippan
Telefon: 0435-283 56
E-post: komvux@klippan.se