Barnens rättigheter

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barnets rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, som också kallas barnkonventionen. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Barns rättigheter finns samlade i FN:s konvention om barnets rättigheter, som också kallas barnkonventionen. Den innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” vilka betyder att de slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen.

Nedan kan du ladda ner och ta del av barnkonventionen på olika språk.

Barnkonventionen på lättläst svenska
Barnkonventionen på arabiska
Barnkonventionen på dari
Barnkonventionen på engelska
Barnkonventionen på somaliska
Barnkonventionen på tigrinska