BUN-pristagare

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
BUN-pristagare

Barn- och utbildningsnämnden har fram till och med 2016 delat ut ett pris på 10 000 kronor som kunde ges till befattningshavare inom nämndens arbetsområde för förtjänstfulla insatser.
 
Priset delades ut för insatser inom hela verksamhetsområdet till exempel:

 • Pedagogisk verksamhet
 • Elevvård
 • Personalutveckling
 • Kultur
 • Miljö/ekologi
 • Studie- och yrkesvägledning
 • ANT-frågor (Alkohol Narkotika Tobak)
 • Jämställdhetsarbete
 • Arbete i syfte att stävja mobbing
 • Arbete i syfte att stävja våldsbenägenhet
 • Arbete i syfte att stävja främlingsfientlighet
 • Arbete i syfte att stävja rasism
 • Arbete i syfte att stävja vandalism

Priset gavs till enskild eller ett arbetslag eller delades mellan olika projekt. 

BUN-pristagare 2007-2016

2016
BUN-priset 2016 tilldelades personalen på Bofinkenskolan med
följande nominering:
”Under läsåret 2015/16 packades Bofinkenskolan ner, flyttades, revs och packades upp av personalen på Bofinkenskolan, samtidigt som det bedrevs
undervisning/verksamhet. Skolan startade i augusti och åk 2-6 var utan
undervisningslokaler. Tillgängligheten till skolgården har under en lång tid
varit begränsad. Trots detta så ökade elevernas trygghet och trivsel, visade
skolans enkäter, och skolans meritvärde samt resultat på nationella proven blev
högre än läsåret 2014/15!
Personalen på Bofinkenskolan har lagt ett enormt jobb för att eleverna inte
skulle påverkas av den turbulenta situationen kring lokalerna, varken
kunskapsmässigt eller då det gäller elevernas trygghet och trivsel”.

2015
BUN-priset 2015 tilldelades Ronny Olesen, lärare Tegelbruksskolan med följande motivering:
"För att med stor passion och energi pushar eleverna att lyckas med utbildningen och vara väl rustade för arbetslivet. Sträng men rättvis, genomsnäll och godhjärtad".

2014
2014 delades priset ut till arbetslag 7-9 på Ljungbyhedsskolan med följande motivering:
"För att de lyckats vända en negativ trend, och ett negativt klimat till att bli en fungerande högstadieskola där man bryr sig om varandra såväl barn som vuxna."

2013
2013 delades priset ut till Sabine Tucic, som arbetar vid matbespisningen på Åbyskolan, med följande motivering:
"Sabine är drivkraften bakom Åbyskolans matsal. Hon strävar hela tiden efter bästa service och helhetstänkande kring måltiden genom att ge mycket av sig själv i mötet med gästen. Kvalitén på maten och bemötande, i en kombination, skapar i förlängningen bra förutsättningar för goda studieresultat."

2012
2012 delades priset ut till Jonas Abrahamsson, utifrån följande motivering:
”För sina insatser i matematikprojektet för årskurs 7-9 och för utvecklingsarbetet inom IKT (Informations- och KommunikationsTeknik). Han lyfter kollegor och lyssnar, samtidigt som han marknadsför Klippans skolor utåt.”

2011
2011 delades priset ut till personalen på förskolan Hermelinen som tack för det fina arbete de gjort efter branden på förskolan under året.

2010
2010 delades priset mellan rektor för Tegelbruksskolan Mattias Säflund och särskolans idrottslärare Roger Kvist.

2009
2009 års pristagare är Urban Berggren som är fritidspedagog på Snyggatorpsskolan. 

2008
2008 års pristagare är Elisabeth Haggärde arbetar som skolsköterska. 
Barn- och utbildningsnämndens motivering är följande:
För allt arbete utöver sin ordinarie tjänst och för engagemanget tillsammans med pedagoger för att få en bättre arbetsmiljö för elever och personal.

2007
2007 års pristagare är Jan Ryberg som är lärare på Klippans gymnasieskola.
I nomineringen från en före detta elev står det bland annat: "När man drog upp riktlinjer för hur en lärare borde vara, engagemanget, ledarskapet, förståelsen, viljan att lära ut. Då tänkte man på människor som Jan Ryberg".