Patientförsäkring

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i t.ex. de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan
Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

- Vilken skada du drabbats av
- Orsaken till skadan
- Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
- För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Skadeanmälan patientskadaPDF (pdf, 69.2 kB)
Ovan blankett (Skadeanmälan patientskada) måste skrivas ut och fyllas i för hand och sedan skickas in.

Din skadeanmälan ska skickas till:
Försäkringsbolag: Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Försäkringsnummer: 140101-DP27-1
Telefon: 040-611 22 00
E-post: skador@ksfab.se