Proaktiva teamet

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef Ventilen
Marie Gärdby 

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun har valt att satsa på ett centralt team, proaktiva teamet. Proaktiva teamet består av olika professioner och arbetar med förebyggande insatser till elever på skol-, grupp- och individnivå kring problemskapande beteende.

  • Skolnivå – exempelvis systemanalys, utbildningar
  • Gruppnivå – handledning, observationer, gruppövningar
  • Individnivå – impulskontroll (SBK), kartläggning

Proaktiva teamet ingår i den centrala elevhälsan, och finns tillgänglig för alla grundskolor i Klippans kommun. Samarbete sker med alla de kommunala skolornas egna elevhälsoteam, där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan. Uppdragen utgår ifrån skolornas och elevernas olika behov, och upprättas i samråd med elevhälsoteamet.

Skollagen och målen i kommunens elevhälsoplan är grunden i teamets arbete och en förutsättning för att uppnå ökad måluppfyllelse. Några av målen Proaktiva teamet arbetar mot:

  • tidiga och förebyggande insatser
  • barnens/elevens behov ska stå i centrum
  • säkra elevernas rätt till likvärdig utbildning
  • bidra med åtgärder och anpassningar för varje elev i behov av särskilt stöd