Resurs AST

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Enhetschef Ventilen
Marie Gärdby 

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Resurs AST(autismspektrumtillstånd)är en särskild undervisningsgrupp för elever med autismspektrumtillstånd. Verksamheten bedrivs utifrån styrdokumenten och av personal med fördjupad kunskap om elever med diagnos inom autismspektrumet.

För att säkerställa fortsatt hög kompetensnivå är fortbildning prioriterat, likväl som att hålla sig uppdaterad med ny forskning och pedagogiska rön. För att göra det tryggt för eleverna så ligger flexibiliteten hos de professionella och i miljön.  Allting anpassas till eleven, inte tvärtom.

Resurs AST ser allt lärande i ett livsperspektiv och arbetar med lärande mot självständighet. Elevens styrkor och intressen betonas för att hjälpa eleven framåt i sin utveckling. Grunden är måluppfyllelse, strukturerad undervisning, samarbete mellan föräldrar och personal, individanpassning, kommunikationsträning och träning av sociala färdigheter.