Skolpsykolog

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippanlänk till annan webbplats

Verksamhetschef elevhälsa
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


Skolpsykolog
Thomas Löfgren
Tommy Bank
Ulrika Arvidsson

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Skolpsykologernas arbete riktar sig mot elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet samt gymnasiesärskolan. Psykologerna har en central placering på Barn-och utbildningsförvaltningen och deltar på elevhälsoteamens möten på skolorna.

I skolan bidrar de med sin kompetens i frågor kring elevens utveckling, lärande och mående där en helhetssyn på eleven står i fokus.

För att stödja eleverna i skolan arbetar psykologerna ofta genom att ge handledning och konsultation till skolpersonalen. Syftet är att förbättra personalens möjligheter att hantera elevers svårigheter i skolan och öka elevers möjligheter att uppnå målen och må bra i skolan.
 

Psykologisk utredning och bedömning genomförs ibland för att förtydliga barns behov av anpassning i skolan.

Psykologers arbete inom skolan omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen vilket bland annat innebär krav på journalföring.