Ventilen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Besöksadress Ventilen:
Storgatan 9, Klippan

Enhetschef Ventilen
Marie Gärdby 

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Ventilen är en del av centrala elevhälsan. Under Ventilens tak finns Brobyggare, Proaktiva teamet och Resurs AST.

Aktivt föräldraskap – föräldrautbildning
Klippans kommun erbjuder dig som är förälder till barn i åldern 5-12 år att delta i föräldrautbildningen "Aktivt föräldraskap". En grupp startar så snart där är tillräckligt många anmälda.

Anmäl intresse till enhetschef Marie Gärdby.    


Ventilen har en samordnande funktion och är ett stöd för skolorna kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Fokus ligger på det förebyggande arbetet. Ventilen samarbetar med olika verksamheter som möter de unga så som skola, BUP, polis, fritids- och socialförvaltningen. Ventilens arbete utformas och utvecklas tillsammans med de olika verksamheterna över tid.

Barn med problemskapande beteende har alltid funnits. En skillnad över tid är hur samhället har förhållit sig till dessa. Tidigare skulle dessa barn bort från skolan till annan verksamhet t.ex. skoldaghem. Dagens forskning menar på att man ska vara kritisk till placering i särskilda undervisningsgrupper eftersom denna typ av grupper riskerar att stigmatisera en elev. Det finns också en risk att eleven blir problembärare. Istället bör arbetet med beteendet ske i den miljö det uppstår i och där det upplevs som ett problem. Bäst resultat uppnås om den görs tidigt i en ung människas liv.

Elevhälsans arbete anges i skollagen som att det främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande (2kap. 24§ första stycket skollagen 2010:800). Det innebär att elevhälsan förväntas utgå från ett hälsobaserat, eller salutogent, tankesätt i sina insatser.