Räkneexempel för avgift i barnomsorgen

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här har vi samlat några exempel på hur du räknar ut rätt barnomsorgsavgift. Dessa exempel är baserade på år 2020.

Taxerad årsinkomst före skatt delas med 12 månader, för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Ex: VH1 taxerad årsinkomst = 252 000 kr delas med 12 månader = månadsinkomst
VH1 månadsinkomst: 21.000 kr/månad
VH2/Sambo månadsinkomst: 20.000 kr/månad
Hushållets gemensamma inkomst: 41.000 kr/månad
Om man har ett barn är avgiften 3% av inkomsten, dock högst 1478 kr/månad

Ex: Inkomst: 41.000 kr x Barn 1: 3% = 1230 kr/månad

Taxan för förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas enligt följande och anger den maximala avgiften som får tas ut per månad. Yngsta barnet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 osv.

Maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)
Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1:  3 procent  av inkomsten - högst 1 478 kronor. 
Barn 2:  2 procent av inkomsten -  högst 986 kronor. 
Barn 3:  1 procent av inkomsten -  högst 493 kronor. 
Barn 4:  Ingen avgift. 

Maxtaxa för barn placerade i fritidshem eller pedagogiskt omsorg (6-12 år)
Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg (6-12 år):   
Barn 1:  2 procent av inkomsten - högst 986 kronor.  
Barn 2:  1 procent av inkomsten - högst 493 kronor.  
Barn 3   1 procent  av inkomsten - högst 493 kronor.
Barn 4:  Ingen avgift. 

Om man har ett barn är avgiften 2% av inkomsten, dock högst 986 kr/månad
Ex: Inkomst: 41.000 kr x Barn 1: 2% = Avgift att betala: 820 kr/månad