Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun strävar efter att alla familjer som använder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska betala rätt barnomsorgsavgift.

Vi kommer därför genomföra en avgiftskontroll. Har du betalt för hög avgift görs en återbetalning. Har du betalt för låg avgift skickas en retroaktiv faktura till dig.

Varför görs avgiftskontrollen​?
För att följa upp att alla familjer betalt rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla ska behandlas lika och betala avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att avgifter som fattas betalas in.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?
Beslutet om att införa retroaktiv avgiftskontroll tog Barn- och utbildningsnämnden den 24 oktober 2016, BUN § 93.

Hur går avgiftskontrollen till?
Ditt hushålls taxerade årsinkomst hämtas från Skatteverket. Den taxerade årsinkomsten delas med tolv och då får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor kommer avgiften inte faktureras eller återbetalas. Under 2021 kommer vi kontrollera avgifterna som betalts under 2019.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?
Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Som förälder eller vårdnadshavare är du skyldig att meddela rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen.

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?
Nej, vi kan inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften.

När sätts pengarna in på mitt konto?
Återbetalningen kommer till dig under hösten 2021.

Jag har betalt för lite. När får jag min faktura?
Fakturorna skickas ut under hösten 2021. 

När ska fakturan vara betald?
Om du inte kan betala hela din faktura på en gång, kan du delbetala fakturan med samma OCR-nummer. Hela fakturan ska vara betald senast sista februari 2022.
Om fakturan inte betalas i tid hanteras den enligt kommunens ordinarie inkassoförfarande.

Vad ska jag göra om jag inte förstår fakturans underlag?
Då är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
E-post: kundtjanst@klippan.se
Telefon: 0435-280 00

Jag tror inte fakturan stämmer. Hur bestrider jag den?
Om du vill bestrida en faktura ska du göra det skriftligt inom en månad från fakturadatum. Det är viktigt att du noga beskriver vad du bestrider och skickar med tydliga underlag som styrker dina uppgifter. När vi utrett ärendet skickar vi hem ett beslut till dig.
Klippans kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
Avgiftskontroll
264 80 Klippan

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?
Det vanligaste felet är att man glömt att anmäla att inkomsten ändrats.
En annan vanlig orsak är att man inte anmält delar i inkomsten som är skattepliktiga till exempel ersättning för obekväm arbetstid, övertid med mera.
Många missar att anmäla ändrade familjeförhållanden som påverkar avgiften.

En sammanboende vuxen ska till exempel anmälas som inkomstgrundare för barnomsorgsavgiften, även om den personen inte är biologisk förälder till barnet.

Vad räknas som inkomst?
Med inkomst menas de pengar hushållet får som ni betalar skatt på, till exempel lön, OB-tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Vad räknas inte som inkomst?
Inkomster som inte är avgiftsgrundande är till exempel studiestöd från CSN, försörjningsstöd, bostadsbidrag, etableringsstöd med mera.

Vi har separerat, vem ska betala fakturan?
De som stod som inkomstgrundare under kontrollåret har också ansvar för att fakturan blir betald, men det är den som stod som räkningsmottagare som kommer att bli fakturerad.

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka ​en till varje inkomstgrundare?
Nej, eftersom vi inte får fakturera någon annan än räkningsmottagaren kommer vi inte dela upp fakturan mellan inkomstgrundarna.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?
Maila oss på kundtjanst@klippan.se

Ofta går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar dina frågor till oss. Du får då ett autosvar om att ditt ärende har kommit fram, och sedan kontaktar vi dig så fort vi kan.