Förskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-284 82
E-post:
anneli.persson.dalberg@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till Klippans kommuns förskolor

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska få möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt.

Tillämpningsregler förskola

Här hittar du information om vad som gäller när det kommer till olika områden för kommunens förskolor. Bland annat hur kösystem och placering fungerar.

 • Ansök om plats på förskola via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.länk till annan webbplats

 • Om ni är folkbokförda i en annan kommun – kontakta Klippans kundtjänst för ansökningsblankett.

 • Du kan ställa ditt barn i kö från barnets födelse.

 • Som första ködatum räknas det datum som ansökan kommer in till kommunen.

 • Förtur gäller för barn i behov av särskilt stöd.

 • Syskonförtur erbjuds när plats finns.

 • Om ni vill ansöka om fritidshemsplats inför att barnet börjar förskoleklass görs det via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemlänk till annan webbplats. Detta är inte samma kö som den för förskolan.

 • Placering av barn som står i överflyttningskö görs i mån det är möjligt vid nästkommande höstintag. Under resten av året får de barn utan förskoleplats förtur framför byte för de som redan har en plats. Detta gäller oavsett första ködatum.

 • Fristående förskolor har en egen kö. Plats där kan inte sökas genom kommunen.

Placering

 • När ditt barn erbjuds en förskoleplats får du information via e-post/brev. Svara inom tio dagar för att acceptera platsen. Om du inte svarar inom tio dagar hamnar ni åter i kö, med nytt första ködatum. Placering av barn sker centralt.

 • Om du blivit erbjuden en plats som inte är ditt förstaval och du tackar nej till den ställs du åter i kö med det ursprungliga ködatumet.

 • När du accepterat erbjudandet om plats får du ett placeringsbeslut via e-post/brev. Fyll i dina kontaktuppgifter, din inkomst före skatt samt schema. Om barnet har fler än en vårdnadshavare ska båda fylla i kontaktuppgifter och inkomst före skatt samt schema. Dessa inkomster påverkar vad du ska betala.

 • När du erbjuds en plats kan du flytta datumet när ditt barn ska börja på förskolan högst en månad framåt. Det är viktigt att du kontaktar barn- och utbildningsförvaltningen om du flyttar datumet.

 • Inskolning börjar vid placeringsdatum och sker under de första två veckorna. Alla förskolor har rutiner för inskolning. Avgift tas ut från första placeringsdatum.

 • Plats i förskola är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.

Schema

 • Öppettider för förskolorna i Klippans kommun är vardagar klockan 06.00-17.30. Det finns möjlighet att få utökad tid till klockan 18.00. För att ansöka om utökad tid kontaktar du rektorn på ditt barns förskola.

 • Tiden ditt barn är på förskolan baseras på vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas arbete, studier och restid. För att stärka omsorgsbehov har vi rätt att be dig om ett intyg från arbetsgivare, en F-skattsedel, studieschema eller arbetstider.

 • Om dina arbets- eller studietider förändras med mer än fem timmar/vecka från det du senast angett lämnar du ett nytt schema via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.länk till annan webbplats

 • Om dina arbets- eller studietider förändras med mindre än fem timmar/vecka från det du senast angett meddelar du förskolan direkt utan att ändra schemat i Portalen.

 • Vid semester eller annan ledighet meddelar du förskolan. Det ska inte registreras i Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

 • Om du är föräldraledig kan ditt barn vara på förskolan högst upp till 15 timmar per vecka. Varje förskola har sina rutiner för barnets tider.

 • Om du är arbetssökande kan ditt barn vara på förskolan högst upp till 15 timmar per vecka. Varje förskola har sina rutiner för barnets tider.

 • Vid vissa tidpunkter under året sker sammanslagning av förskolor, till exempel under jul/nyår och klämdagar. Under tre-fyra veckor på sommaren (juli/augusti) är alla kommunens förskolor sammanslagna på en förskola i Klippans tätort.

Uppsägning

Semester, annan ledighet och sjukdom

 • När du har semester, sommarlov eller annan ledighet erbjuds inte ditt barn plats på förskolan. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara på förskolan tar du kontakt med rektorn på förskolan för att ansöka om det.

 • Om vårdnadshavare eller syskon är sjuka kan barnet lämnas på förskolan enligt schemats snittider. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid på förskolan tar du kontakt med rektorn på förskolan för att ansöka om det. För att stärka omsorgsbehov kan du behöva lämna läkarintyg.

Allmän förskola för barn 3–5 år

 • Alla barn som inte redan går i förskolan, erbjuds plats från och med höstterminen barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år.

 • Vistelsetiden är tre timmar per dag, kl. 08.15 – 11.15.

 • Måltider och skolskjuts ingår inte.

 • Allmän förskola bedrivs inte under lov eller skolans/förskolans studiedagar.

 • Barn som inte har förskoleplats erbjuds allmän förskoleplats i mars månad varje år, med start höstterminen.

 • Platsen är avgiftsfri.

 • Under övriga året kontakta barn- och utbildningsförvaltningen genom Klippans kundtjänst, 0435-280 00.

Barn i behov av särskilt stöd

 • Om ditt barn behöver någon form av stöd kontaktar du förskolans specialpedagoger. Du når dem via Klippans kundtjänst, telefon 0435-280 00.

Kompetensutvecklingsdagar för personal

 • Sex dagar per år har personalen på förskolan kompetensutvecklingsdagar och förskolan håller stängt. Du får information om dessa dagar vid terminens början. De finns också på vår hemsida klippan.se.

 • Om ditt barn behöver vara på förskola dessa dagar kontaktar du rektorn på förskolan senast tre veckor innan den aktuella kompetensutvecklingsdagen.

 • Kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Försäkring

Ansökan om betalningsfri månad för barn placerat i förskola

Om ditt barn har fyra veckors sammanhängande ledighet kan du ansöka om en betalningsfri månad per år. För att den betalningsfria månaden ska bli samma som den lediga månaden behöver du ansöka om den senast två månader innan första dagen på ledigheten.

Om ansökan kommer in senare får du en betalningsfri månad senare under året.

Den betalningsfria månaden söks för ledighet under aktuellt år. Om ditt barn ska vara ledigt i december och du vill att detta ska bli en betalningsfri månad så behöver du ansöka senast första november. Detta då den betalningsfria månaden inte kan gå över på nästkommande år.

Ansökan om betalningsfri månad skickas in via vår e-tjänst Ansökan om betalningsfri månad för avgift i förskolan/ pedagogisk omsorg (1-5 år).

Vårdnadshavare med politiskt uppdrag (förtroendevald)

Vårdnadshavare med plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg med behov av omsorg utanför ordinarie schema på grund av politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), erbjuds omsorg under ordinarie öppettid, på barnets ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Utanför ordinarie öppettider eller om vårdnadshavare inte har plats på förskola (gäller även de som har plats i enbart allmän förskola), fritidshem eller pedagogisk omsorg ersätts politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), med timersättning för barntillsyn enligt kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Kontakta kommunkansliet för mer information, genom kundtjänst.