Fritidshem

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-284 82
E-post:
anneli.persson.dalberg@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till Klippans kommuns fritidshem

Fritidshemmet har flera syften; det ska komplettera utbildning i förskoleklass och den obligatoriska skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt ge omsorg när vårdnadshavare arbetar eller studerar. Nyckelordet för fritidshemmen är samspel. I fritidshemmet ska alla elever få möjlighet att mötas och utveckla sina förmågor i samspel med varandra.

Tillämpningsregler fritidshem

Här hittar du information om vad som gäller när det kommer till olika områden för kommunens fritidshem. Bland annat hur kösystem och placering fungerar.

 • Ansök om plats på fritidshem via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Om ni är folkbokförda i en annan kommun – kontakta Klippans kundtjänst för ansökningsblankett.

 • Som första ködatum räknas det datum som ansökan kommer in till kommunen.

 • Förtur gäller för barn i behov av särskilt stöd.

 • När ditt barn börjar förskoleklass och behov finns av fritidshemsplats ska du alltid ställa dig i ny kö, även om du tidigare haft plats i förskola och pedagogisk omsorg.

 • Efter sommarsammanslagning (fyra veckor i juli/augusti) det år barnet börjar i förskoleklass kan barnet börja på fritidshem.

 • Barnet har rätt till plats på fritidshem till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

 • Fristående fritidshem har en egen kö. Plats där kan inte sökas genom kommunen.

Placering

 • När ditt barn erbjuds en plats får du information via e-post/brev. Svara inom tio dagar för att acceptera platsen. Om du inte svarar inom tio dagar hamnar ni åter i kö, med nytt första ködatum. Placering av barn sker centralt.

 • Tackar du nej till erbjuden plats behöver du åter ställa ditt barn i kö genom en ny ansökan.

 • När du accepterat erbjudandet om plats får du ett placeringsbeslut via e-post/brev. Fyll i dina kontaktuppgifter, din inkomst före skatt samt schema. Om barnet har fler än en vårdnadshavare ska båda fylla i kontaktuppgifter och inkomst före skatt samt schema. Dessa inkomster påverkar vad du ska betala. 

 • När du söker plats på fritidshem under pågående termin, tar det cirka en vecka innan plats kan erbjudas.

 • Inskolning börjar vid placeringsdatum och sker under den första veckan. Alla fritidshem har rutiner för inskolning. Avgift uttages från första placeringsdatum.

 • Plats i fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet.

 • Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.

Schema

 • Öppettider för fritidshem i Klippans kommun är vardagar klockan 06.00-17.30. Det finns möjlighet att få utökad tid till klockan 18.00. För att ansöka om utökad tid kontaktar du rektorn på ditt barns skola.

 • Tiden ditt barn är på fritidshem baseras på vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas arbete, studier och restid. För att stärka omsorgsbehov har vi rätt att be dig om ett intyg från arbetsgivare, en F-skattsedel, studieschema eller arbetstider.

 • Om dina arbets- eller studietider förändras med mer än fem timmar/vecka från det du senast angett lämnar du ett nytt schema via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Om dina arbets- eller studietider förändras med mindre än fem timmar/vecka från det du senast angett meddelar du fritidshemmet direkt utan att ändra schemat i Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

 • Vid semester eller annan ledighet meddelar du fritidshemmet. Det ska inte registreras i Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

 • Om du är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till en plats på fritidshem.

 • Vid vissa tidpunkter under året sker sammanslagning av fritidshem, till exempel under jul/nyår och klämdagar. Under tre-fyra veckor på sommaren (juli/augusti) är alla kommunens fritidshem sammanslagna på ett fritidshem i Klippans tätort.

Uppsägning

 • Du säger upp platsen via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägning inkommer. Avgift tas ut under den perioden.

 • Vid föräldraledighet sägs platsen på fritidshem upp det datumet ledigheten börjar.

 • Vid arbetslöshet anmäls det till Klippans kommun som sedan säger upp platsen på fritidshem. Möjlighet finns att ha kvar platsen en månad från och med den första arbetslösa dagen. Om vårdnadshavaren får ett nytt arbete under den månaden återställs platsen på fritidshem. Meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

Semester, annan ledighet och sjukdom

 • När du har semester, sommarlov eller annan ledighet erbjuds generellt inte ditt barn plats på fritidshem. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara på fritidshemmet tar du kontakt med rektor på skolan för att ansöka om det.

 • Om vårdnadshavare eller syskon är sjuka kan barnet lämnas på fritidshem enligt schemats snittider. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid på fritidshemmet tar du kontakt med rektorn på skolan för att ansöka om det. För att stärka omsorgsbehov kan du behöva lämna läkarintyg.

Fritidsplats på lov

 • Plats på fritidshem under loven är tillgängliga för barn som varit inskrivna på fritidshem under minst fyra månader innan lovet.

 • Lovplats gäller under höstlov, jullov, februarilov, påsklov, sommarlov och studiedagar.

 • För att ditt barn ska få en lovplats tar du kontakt med fritidshemmet minst en vecka innan lov.

 • Taxan är 100 kronor per dag inklusive måltider.

Kompetensutvecklingsdagar för personal

 • Sex dagar per år har fritidshem möjlighet att stänga verksamheten för kompetensutvecklingsdagar. Du får information om dessa dagar vid terminens början.

 • Om ditt barn behöver vara på fritidshem dessa dagar kontaktar du rektorn på skolan senast tre veckor innan den aktuella kompetensutvecklingsdagen.

 • Kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Försäkring

Vårdnadshavare med politiskt uppdrag (förtroendevald)

Vårdnadshavare med plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg med behov av omsorg utanför ordinarie schema på grund av politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), erbjuds omsorg under ordinarie öppettid, på barnets ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Utanför ordinarie öppettider eller om vårdnadshavare inte har plats på förskola (gäller även de som har plats i enbart allmän förskola), fritidshem eller pedagogisk omsorg ersätts politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), med timersättning för barntillsyn enligt kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Kontakta kommunkansliet för mer information, genom kundtjänst.