Förskolor

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-284 82
E-post:
anneli.persson.dalberg@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

För närvarande har vi tekniska problem med kontaktformuläret nedan. Använd gärna någon av våra andra kontaktvägar för att komma i kontakt med kundtjänst.

 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål. Vår ambition är att efter samförstånd göra det bästa möjliga för dig. Den kommunala förskolan är till för barn 1-5 år. Normal öppettid är klockan 06.00-17.30.

Förskolan Heden.

Förskolan är till för alla barn. Det är viktigt att den pedagogiska verksamheten anpassas till varje barns behov och förutsättningar. Alla barn ska få känna att de gör framsteg, övervinner svårigheter och är en tillgång i gruppen. Vårt uppdrag är att se till att barnen lämnar förskolan med självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Då lägger vi den bästa grunden för barns fortsatta utveckling och lärande.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. I förskolan erbjuds barn 1-5 år en miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande. I detta har språket och leken en stor betydelse.

Förmågan att uttrycka sig själv och förstå andra, liksom tänkande och reflektion, är kärnan i språkutveckling. Det innebär att i tal och skrift, vilja våga och kunna uttrycka det man faktiskt önskar uttrycka, inte bara det man förmår uttrycka. Det är därför förskolorna i Klippans kommun ser som en av sina allra viktigaste uppgifter att se till att alla barn använder och utvecklar sitt språk. Språket är nyckeln till allt fortsatt lärande!

För förskolan finns ett bindande styrdokument - en läroplan ( Lpfö 98 ). Läroplanen syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med hög kvalitet. Det innebär att du som förälder kan ställa krav på att läroplanens intentioner följs.

I kommunen finns dessutom ett antal förskolor i enskild regi dit vänder du dig direkt för att ansöka om plats.