Grundskola

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
I Klippan finns 6 kommunala grundskolor, vilket även inkluderar grundsärskola, samt 2 fristående (privata) grundskolor.
Varje kommunal skolenhet leds av en rektor som i sin tur leds av verksamhetschefen för grundskolan.

Här finner du vår jämförelsetjänst där du kan jämföra samtliga skolor i kommunen, samt se var dessa ligger.

Grundskolan består av förskoleklass och skolåren 1-9.

Förskoleklass är  fr o m 2018 obligatorisk för alla sexåringar. I förskoleklassen får barnen på ett lekfullt sätt en övergång till skolan. Förskollärare och i vissa fall fritidspedagog/lärare leder verksamheten som ligger i, eller i nära anslutning, till den ordinarie skolan.

Inspiration och utmaning

Vårt ansvar är att möta alla elever på ett inspirerande och utmanade sätt, som ger dem lust att lära. Vi ska utifrån varje elevs egna förutsättningar motivera och engagera till fortsatt intresse för lärande. Genom olika inlärningsstilar ska vi ge utrymme till eleverna att individuellt bearbeta och lära sig ny kunskap. Elevers lust att lära sig, deras nyfikenhet och intresse har en central betydelse för lärandet. Men för att få eleverna intresserade krävs i många fall nytänkande och förändring av undervisningen. Detta utgör grunden för elevernas kunskapsutveckling inom alla områden.
 


Dags att börja skolan?

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller 6 år. Om ni har några frågor gällande detta, så vill vi att ni kontaktar expeditionen på den skola som ni vill att barnet ska börja på.
Det år som ert barn fyller sex år kommer en inbjudan och anmälan om förskoleklass att skickas hem till er från Klippans kommun.

För att skriva in ert barn i förskoleklass fyller ni i de papper som skickats hem till er. Ni har möjlighet att önska placering för ert barn men placeringen av skolgången sker i mån av plats på den önskade enheten. Skulle det vara mer ansökningar än det finns platser på den sökta skolan tillämpar Klippans kommun Prioriteringsregler vid skolplacering.PDF (pdf, 275.4 kB)
Tänk på att båda vårdnadshavarna för barnet måste vara överens om vilken skola barnet ska gå i.

Ingen kostnad att gå i grundskolan

Grundskolan är avgiftsfri. För de föräldrar som har ett omsorgsbehov för sitt barn utöver dessa timmar erbjuds, mot avgift, fritidshemsplats.

Tänk på att kostnadsfri skolskjuts anordnas normalt endast till och från den skola som eleven hänvisats till. Om eleven väljer skola inom annat upptagningsområde i kommunen, kommunal skola i annan kommun eller friskola har eleven inte alltid rätt till skolskjuts. Elevens rätt till skolskjuts till annan skola kommer att prövas av kommunens skolskjutssamordnare.

Mer information om skolskjuts finns att läsa här.

Relaterade länkar