Så arbetar vi

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Glädje, delaktighet och inkludering är viktigt för oss på Antilopenskolan. Detta når vi genom att arbeta med kooperativt lärande i våra klasser där eleverna samarbetar i grupper och lär av varandra. Det kooperativa arbetssättet förstärker elevernas språk när de får använda sina kunskaper och lära av varandra. Genom samarbete stärks sammanhållningen och eleverna utvecklas socialt i sitt samspel.

Vi på Antilopenskolan arbetar för att rörelse ska bli en naturlig del av elevernas skoldag för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande. Alla barn och ungdomar bör vara aktiva minst 60 minuter varje dag. Forskning visar att rörelse förbättrar deras tankemässiga förmågor. Därför är rörelse det bästa du kan göra för din hjärna!

Vi arbetar målmedvetet med att höja både elevers och lärares digitala kompetens utifrån en progressionsplan. Eleverna på Antilopenskolan kommer dagligen i kontakt med olika digitala verktyg och hjälpmedel.