Trygghet och trivsel

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På Antilopenskolan vill vi att rasterna ska sprudla av aktivitet, lek och skratt. Vår ambition och övertygelse är att när rasterna är roliga och meningsfulla upplevs skoldagen som helhet mer lustbetonad. Vårt mål är att alla elever ska glädjas åt att gå till skolan – varje dag.

Som en del av arbetet använder Antilopenskolan trivselprogrammet med trivselledare. Det innebär att vi har elever och personal som tar ett extra ansvar för att skapa positiva rastaktiviteter där alla kan delta. Trivselledarna har nominerats av sina klasskompisar och syns på skolgården i sina orangea västar. De genomgår en utbildning inför sitt uppdrag och ska var positiva förebilder på skolgården. Varje läsår utbildas nya trivselledare.

Forsning visar att lek och rörelse bidrar till bättre välmående och ökar förutsättningarna för inlärning. Vi är stolta över våra trivselledare som bidrar så positivt på vår skola!