Bofinkenskolan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Kontakt Bofinkenskolan
Besöksadress:
Örngatan 10, Klippan
Telefon: 0435-284 00

Rektor: Rose-Marie Lindahl

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-16.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska anmälas före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Välkommen till Bofinkenskolan

Bofinken är en lugn och trygg skola med duktiga pedagoger. Våra pedagoger jobbar aktivt med lärmiljön, såväl inomhus som ute på skolgården. Vi varierar arbetssättet för att eleverna ska lära sig på bästa sätt.

För oss är det viktigt att elevernas nyfikenhet och motivation bibehålls och stimuleras. Det kan handla om att växla mellan lek, skriva med penna och papper, och att jobba med digitala verktyg. För oss är både resan mot kunskap, det vill säga elevens utveckling, och målet, att eleven når läroplanens kunskapskrav viktigt. Hos oss ska alla elever få nå sin fulla potential.

På Bofinkenskolan lär sig eleverna även att ta ansvar för sitt eget lärande. Varje vecka arbetar eleverna med sina IUP-mål (individuella utvecklingsplaner). Där kan de jämföra sina kunskaper med de kunskapskrav som finns och under handledning få större förståelse för vad som krävs för nästa steg. Eleverna får även vara med i arbetet med pedagogiska planeringar.

Utöver detta ges eleverna på Bofinkenskolan stora möjligheter till delaktighet och inflytande genom kamratråd, matråd, elevråd, elevdemokratigrupp, klassråd och arbetsmiljöambassadörer (AMA). De kan även engagera sig i sin och kamraternas trygghet och trivsel genom att ha uppdraget Trivselledare.

En annan viktig del i vårt arbete på Bofinkenskolan är vår utepedagogik. Vi är ute mycket, bland annat i form av utedagar. I vår närmiljö har vi flera roliga och intressanta utflyktsmål till exempel Stadsparken, biblioteket och Hembygdsområdet.


bild.jpg

Dagens lunch

Här visas dagens lunch. Samma lunch serveras på alla grundskolor. Du kan scrolla neråt med hjälp av pilen till höger om dagens datum på matsedeln för att se vad som serveras andra dagar längre fram i tid.