Föräldrarådet

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Föräldrarådet är ett forum för samråd med föräldrar och där behandlas frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna. Bofinkenskolan har ett öppet föräldraråd dit alla föräldrar som är intresserade är välkomna. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Syftet med föräldrarådet är att skapa möjlighet till delaktighet och inflytande.

På föräldrarådsmöten deltar rektor och en representant för personalen.
Under rubriken Relaterade länkar hittar du protokoll från föräldrarådets möten..

Föräldrarådets senaste protokoll

2017-03-22PDF (pdf, 220.9 kB)

2016-06-07PDF (pdf, 8.9 kB)

2016-04-21PDF (pdf, 2.3 MB)

2015-05-04PDF (pdf, 182.9 kB)

Andra viktiga länkar