Kvalitetsarbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 

Klippans kommuns vision: En skola alla längtar till och där alla når sin fulla potential

 

Bofinkenskolans pedagogiska helhetsidé:

• Eleverna ska bli ägare av sin egen lärprocess och vara delaktiga i undervisningen. 

Detta genomsyrar hela vår verksamhet och detta läsår jobbar lärarna med: 

• Skolverkets Läslyft
• Bedömning för lärande, BFL
• Elevernas motivation och lust att lära
• Öka lärandet av och med IKT för personal och elever
• Mindset; höga förväntningar - du blir vad du tänker

Detta ska leda till ökad måluppfyllelse för elevernaÅrliga mål fritidshemmet Holken

• Ökat elevinflytande och delaktighet
• Att jobba med elevernas språk och förhållningssätt


Kvalitetsarbetet redovisas en gång om året i en kvalitetsredovisning.

Kvalitetsenkät
Under vårterminen har elever i klass 2 och 5 samt deras föräldrar svarat på en kvalitetsenkät. Resultaten hjälper oss att se var skolans styrkor såväl som utvecklingsområden finns och utgör därför ett viktigt underlag i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning 15/16PDF (pdf, 458.9 kB)

Kvalitetsenkäter.

Enkät åk:5 2015PDF (pdf, 320.9 kB)

Enkät åk:2 2015PDF (pdf, 320.9 kB)

Enkät föräldrar 2015.PDF (pdf, 320.9 kB)

Holken:

Fritidshemmets kvalitetsrapportPDF (pdf, 193.5 kB)