Trygghet & Trivsel

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På den här sidan kan du läsa om skolans likabehandlingsplan och likabehandlingspolicy, våra årliga mål, våra ordningsregler samt vår kamratrådsverksamhet.

Likabehandlingsplanen
För att skapa en god fysisk och psykosocial studiemiljö för våra elever är vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling indelad i:
• Förebyggande arbete
• Kartläggning – utredning – åtgärder
• Uppföljning och utvärdering
Detta kan du läsa mer om i Likabehandlingsplanen.

Likabehandlingsplan 17/18PDF (pdf, 826.1 kB)

Likabehandlingsplan EleverPDF (pdf, 216.6 kB)

 

Bofinkenskolans Likabehandlingspolicy
På Bofinkenskolan gäller följande:
• Inga former av kränkningar accepteras.
• Allas lika värde ska alltid hävdas och främjas.
• Inga barn, elever, föräldrar eller personal får diskrimineras eller trakasseras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder samt sexuell läggning eller ålder.

 

Bofinkenskolans Kamratrådsverksamhet
Kamratrådet består av två elever från varje klass från F-klass till åk 6. De träffas en gång i månaden tillsammans med kurator och två pedagoger.
Ett kamratråd har extra ögon och öron som känner av trivseln och stämningen i klassen/skolan. Alla ska vara schyssta kamrater i skolan, men ett kamratråd går ett steg längre genom att ta upp olika problem/frågeställningar för att utveckla bra kamratskap. Kamratråden kommer också med olika förslag och idéer hur man skapar vänskap.
På Kamratrådsmötena pratar vi inte om enskilda elever utan tar upp olika händelser som har med kamratskap att göra.