Ny grundskola i Klippans kommun

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vi bygger Kungsfiskareskolan i Klippans kommun

Till våren 2021 kommer en ny grundskola att stå klar vid Kristoffers väg i Klippan. Den nya skolan är planerad för 525 elever, med möjlighet att ta upp till 630 elever, för årskurser F-9. Skolan hade sin byggstart i början av sommaren 2019 och du kan följa byggprocessen i bilder här på vår hemsida.

Den nya skolan är ett produktivt samarbete mellan interna och externa aktörer - där bland annat elever, lärare och rektorer tillsammans med projektledare och arkitekter har bidragit till skolans byggnad, innehåll och utemiljö. Ett stort fokus för den nya skolan är pedagogiska lärmiljöer, med kreativa och skapande miljöer såväl inne som ute. Många gröna ytor planeras för utemiljön, och inomhus centreras verksamheten i ett ”hjärta” i mitten av byggnaden.

En fullstor idrottshall kommer att byggas integrerat med skolbyggnaden, och ett eget tillagningskök med matsal finns i skolbyggnadens centrum. Flera specialsalar kommer att ingå, som hem- och konsumentkunskap, musik, bild, NO samt textil- och träslöjd.

Skolan kan också användas flexibelt, som F-6 eller som F-9.


Produktivt samarbete

Under hösten 2017 har planerna för nya skolan vuxit fram i ett tätt samarbete mellan externa aktörer och representanter för skola och elever. Elever, pedagoger och rektorer har tillsammans med projektledare och arkitekter, bidragit med sin kompetens och erfarenhet till nya skolan. Flera workshops och referensgruppers kreativa tänkande har resulterat i de planer som nu finns för skolans byggnad, innehåll och utemiljö.

Skolans hjärta
I centrum för skolans verksamhet, planeras för skolans ”hjärta”. Hjärtat är i mitten av byggnaden, och därifrån är det enkelt att nå skolans övriga delar. Där är plats för umgänge, och där samlas skolans specialsalar för hem- och konsumentkunskap, bild, musik samt textil- och träslöjd. Det egna tillagningsköket med matsal är i direkt anslutning till, och en trappa upp ligger NO-sal och biblioteket. Det är från ”hjärtat” enkelt att nå de två planen, samt idrottshallen som är integrerad till skolbyggnaden.

Flexibel skola
Skolan är flexibel med möjlighet för verksamhet som F-6 eller som F-9. Den har utformning för tre inriktningar i mini, midi och maxi. Elever i de lägre åldrarna har hemvist mini i en av flyglarna på bottenplan, och för mellannivå är hemvist midi i den andra flygeln. Hemvist maxi, på plan två, är tänkt för de högre årskurserna.

Skolan kommer också var öppen för varierad verksamhet, som ger tillgång till ”hjärtat” med specialsalar även utanför skoltid.

Utemiljön
I planeringen för skolans utemiljö finns mycket grönska med i skisserna, där den nuvarande vegetationen kompletteras med nya gröna element som skapar större och mindre rum. Utemiljön är tänkt att vara en kreativ plats, som ger möjlighet till lek, spel och eget upptäckande. Men som också är en del av den pedagogiska lärmiljön.

Bakgrund

En av Klippans grundskolor, Bofinkenskolan, konstaterades med undermåliga lokaler för ett par år sen. Verksamheten flyttades under 2015 över till moduler, en lösning som sågs om tillfällig. Samtidigt har vi i Klippans kommun en kontinuerligt ökad befolkningstillväxt, och med målet att vara 19 500 invånare år 2026; så bygger vi för framtiden.

Beslutet om en ny skola tog form - för att möta behovet för nya elever, och som ett utvecklingsområde för vår ökade befolkningstillväxt. Dessutom, finns potentialen att sätta riktningen för skolorna i kommunen, med en kontinuerligt förbättrad och attraktiv skola. En skola som ser till ”hela barnet, hela dagen” och som uppfyller visionen för Klippans kommuns skolor:

”En förskola och skola att längta till där alla når sin fulla potential”

Byggprocessen i bilder

Här kan du följa byggprocessen i bilder
Första spadtaget i bilder

 

Summerat

På den här sidan ger vi en kontinuerlig information kring projektet för skolan.

Relaterat
Nyhet 190610 - Kungsfiskareskolan - Klippans nya grundskola
Nyhet 190213 - Spadtag för vår nya grundskola
Nyhet 181219 - Henrik Anderssons Byggnads AB blir byggentreprenör för Klippans nya grundskola
Nyhet 180620 - Vi bygger ny skola i Klippans kommun

Ritningar och planer
Skolbyggnad plan 1PDF (pdf, 9.3 MB)
Skolbyggnad plan 2PDF (pdf, 4.5 MB)
UtemiljöPDF (pdf, 4.8 MB)

Hållpunkter
19 juni 2018: Detaljplanen för skolans område beslutades av kommunfullmäktige
sep 2018-jan 2019: Anbudsprocess
våren 2019-mars 2021: Byggentreprenad
våren 2021: En ny grundskola står klar
hösten 2021: Elever välkomnas till en start i nya skolan

Fakta
Grundskola för F-6 med möjlighet till F-9.
Dimensioneras för 525 elever med möjlighet till 630 elever.
Fullstor idrottshall med 8 st omklädningsrum
Har salar för hem- och konsumentkunskap, bild, musik, NO samt trä- och textilslöjd.
Eget tillagningskök med matsal
Inomhusyta: 8 445 kvm
Tomtyta: 33 700 kvm

Kontakt

För mer information
Ny grundskola i Klippans kommun:
Rose-Marie Bergman, skolchef, Klippans kommun
Tomas Rikse, kommundirektör, Klippans kommun

Byggentreprenad och teknisk process:
Tekniska förvaltningen Klippans kommun

Vår nya grundskola har fått ett namn - Kungsfiskareskolan. Den 10 juni höll Bofinkens elever, pedagoger och rektor tillsammans med barn- och utbildningsnämndens ordförande namnceremoni för Klippans nya grundskola - med ballonger, tal och fanfar.  Nyhet - Kungsfiskareskolan - Klippans nya grundskola, 190610