Byggprocessen i bilder

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här kan du följa byggprocessen i bilder.

2020-10-02- Träd och gräs skapar en inbjudande miljö till huvudentrén.

2020-10-02- Gymnastiksalens väggar är klädda med tålig furupanel.

2020-10-02- Djupa burspråk kan användas som studieplatser.

2020-10-02- De stora burspråken är klädda med bruna Perstorpsplattor.

2020-02-03 - Frosten ligger vit på taket på skolbyggnaden.

2020-02-03 - De lägre byggnaderna har en vacker tegelfasad.

2019-12-10 - Skolan har tagit form och idrottshallen håller på att få sina väggar på plats.

2019-10-24 - Skolans matsal håller på att byggas.

2019-10-24 - Gradäng för samling för eleverna i skolans hjärta.

2019-09-19 - I skolan byggs flera burspråk som kan användas som studieplats.

2019-08-28 - Mycket händer på en vecka. Flygeln har fått alla väggarna på plats och taket håller på att monteras.

2019-08-28 - Fyra stycken förråd har byggts på området. Detta ligger i anslutning till där skolans löparbanor kommer finnas.

2019-08-20 - Alla golven är gjutna och nu kan väggarna börja monteras på plats. Skolan börjar ta form och om cirka åtta veckor kan vi se en hel byggnad. Det tar två dagar att sätta väggar på en flygel och sedan efter ytterligare tre dagar har även taket kommit på plats.

2019-05-20 - Nu gjuter vi skolans golv. Etapp ett av tretton har påbörjats och mellan vecka 21 och 32 kommer arbetet med golven att pågå.

2019-05-20 - Vy över arbetsplatsen. Arbete med gjutningar av golven pågår under sommaren.

2019-05-20 - Det kommer finnas golvvärme på hela markplanet.

2019-04-10 - Det ser nu ut som en byggarbetsplats på området där skolan byggs. Markarbeten görs för fullt och snart ska fundamentet gjutas.

2019-02-13 - Första spadtaget med Göran Lindqvist, HA Byggnads AB, Rune Persson, ordförande barn- och utbildningsnämnden och Gunilla Persson, ordförande kommunfullmäktige.

2019-02-11 - I väntan på att byggprocessen ska gå igång.

2018-06-19 - Detaljplanen för skolans område antogs av kommunfullmäktige.