Elevhälsoteamet

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan


länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt Ljungbyhedsskolan
Besöksadress:
Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon:  0435–284 20
Rektor: Chanette Bellander
Biträdande rektorer: Katarina Månsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På Ljungbyhedsskolan har vi en prioriterad elevhälsa. Elevhälsan ska utgöra en stödjande miljö för hälsa, lärande och utveckling genom att bedriva ett målmedvetet och långsiktigt arbete utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Det övergripande syftet med elevhälsoarbetet är att främja varje enskild elevs lärande och utveckling samt att bidra till att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Arbetet sker i vardagen i samarbetet mellan elevhälsoteamet (EHT) och olika professioner inom skolan. Ljungbyhedsskolan har ett elevhälsoteam (EHT) som omfattar de kompetenser som ska ingå enligt 25§ Skollagen 2010:800.

EHT-möten genomförs varje onsdag, kl. 12.30-14.00 här deltar även rektorerna. EHT ska kartlägga, analysera, föreslå, genomföra och följa upp elevhälsoinsatser. EHT ska finnas med som stöd för rektorsbeslut om vilka insatser som ska göras. Alla som arbetar i EHT arbetar tillsammans med all skolpersonal för att skapa en god lärmiljö. Elevhälsan remitterar även elever vidare för eventuell utredning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, medicinska utredningar hos läkare, språkliga utredningar hos logoped samt sociala utredningar via socialtjänsten.

Elevhälsomötet – EHM

EHM är ett forum för samverkan i skolans arbete för att koppla samman elevhälsa- och lärandeuppdraget. EHM har en medveten mötesstruktur (nuläge, reflektion, fördjupning, planering och avslutning) som bygger på tre faser (beskriva, analysera & förstå samt planera hur). Alla mötesdelar är viktiga för att EHM ska kunna få planerad effekt. EHM genomförs klassvis på onsdagar, kl 14.00-16.15. Alla mentorer och vid behov undervisande pedagoger eller annan skolpersonal deltar vid minst ett tillfälle per termin.