Mål och vision

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Kundtjänst: 0435-280 00
E-post: kommun@klippan.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan


länk till annan webbplats
Kontakt Ljungbyhedsskolan
Besöksadress:
Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon:  0435–284 21
Rektor: Marie Gärdby
Biträdande rektorer: Kenneth Dådring och Chanette Bellander.

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00


Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Med skolans profil Idrott/Hälsa och Natur- Utepedagogik och vår pedagogiska helhetsidé  som utgångspunkter arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv F-9 för att nå högre måluppfyllelse läsåret 2016-2017 i utvecklingsgrupper inom följande fem fokusområden:

 • Elevinflytande
 • Trygghet och arbetsro
 • Ökade kunskapsresultat
 • IKT
 • Ljungbyhedsskolan outdoor 


Arbetsplanen
I Ljungbyhedsskolans arbetsplan kan man bland annat läsa om områdets mål och utvecklingsområden.

Ökade kunskapsresultat, vi använder dessa tester och screeningar:

 • Screeningar åk 2, 4, 7
 • H4 åk 1-6
 • God läsutveckling åk 1-3
 • Nationella proven åk 3, 6, 9
 • Fortlöpande diagnoser F-9
 • Observationer
 • Individuella kartläggningar
  Vi utgår från stegen i Qualis-trappan
 • Vi diskuterade två områden: kunskaper och färdigheter samt
  arbetssätt och lärarroll
 • Kunskaper och färdigheter – steg 3
  (utveckla metoder för att säkerställa likvärdig bedömning för att
  uppnå steg 4)
 • Arbetssätt och lärarroll – steg 5
  (stimulera elevernas självständighet, initiativförmåga och
  ansvarstagande för att uppnå steg 6)
  Så här tänker vi framåt
 • Speciallärare - samtliga stadier
 • Strukturerad läsning - samtliga stadier
 • Högläsning samtliga stadier + samtal om innehållet
 • Anpassa grupper efter behov, ej statiska
 • Pedagoger och elever väl förtrogna med IKT-verktyg och
  kompensatoriska verktyg (regelbunden fortbildning)
 • Kartläggningar (gäller både låga/höga resultat) bör leda till direkta
  åtgärder
 • Stimulera högpresterande elever
 • Ämnesträffar, nätverksträffar
 • Ämnesfortbildning
 • Pedagoger bör göra studiebesök på andra skolor (Nya Zeeland,
  Finland, Australien, USA…)

Arbetsplanen 2016-2017PDF (pdf, 614 kB)


Kvalitetsredovisning
Kvalitetsredovisningen sammanfattar Ljungbyhedsskolans arbete föregående år. Här utvärderas områdets mål och arbetet för att uppfylla målen.

Länken till redovisningen finner du under rubriken "Relaterade länkar" längst ner till vänster på sidan.

Läsåret 15/16 kan sammanfattas med följande:

 • IKT: IKT –progressionsplanen implementeras och genomförs
 • Elevdemokrati: Gemensamma strukturer för elevers deltagande tas fram
 • Trygghet och arbetsro: trygghetsvandringar och trivselenkäter analyseras av utvecklingsgruppen som tar fram förslag till förbättringar samt implementerar dessa.
 • Kunskapsresultat: Utvecklingsgruppen analyserar resultat och tar fram exempel på framgångsrika strategier och metoder.
 • Utepedagogik. Ljungbyhedsskolan –outdoor.- gruppen utvecklar metoder för ökad utepedagogisk verksamhet.

Relaterade länkar

Arbetsplaner
2016-2017PDF (pdf, 614 kB)
2015-2016PDF (pdf, 121 kB)
2014-2015PDF (pdf, 119.4 kB)


Kvalitetsredovisningar
Kvalitetsredovisning 15/16PDF (pdf, 791.8 kB)
Kvalitetsredovisning 14/15PDF (pdf, 260.8 kB)
Kvalitetsredovisning 13/14 F-9PDF (pdf, 186.3 kB)
Kvalitetsredovisning 12/13PDF (pdf, 3.5 MB) - år 4-9
Kvalitetsredovisning 12/13PDF (pdf, 328.1 kB) - år F-3