Mål och vision

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 


Kontakt Ljungbyhedsskolan
Besöksadress:
Nybrogatan 9, Ljungbyhed.
Telefon:  0435–284 21
Rektor: Chanette Bellander
Biträdande rektor: Kenneth Dådring

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Sjukanmälan av elev
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Skolportalen. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Med skolans Outdoorprofil, Idrott/Hälsa och Natur- Utepedagogik och vår pedagogiska helhetsidé  som utgångspunkter arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv F-9 för att nå högre måluppfyllelse i utvecklingsgrupper inom följande fem fokusområden:

 • Elevinflytande
 • Trygghet och arbetsro
 • Ökade kunskapsresultat
 • IKT
 • Ljungbyhedsskolan outdoor 


Arbetsplanen
Vi arbetar mot ökade kunskapsresultat, vi använder nedanstående tester och screeningar:

 • Skolverkets bedömningsstöd F-3
 • DLS åk 4 och 7
 • Förstå och använda tal åk 4-9
 • Lexplore åk 1-6
 • Nationella proven åk 3, 6, 9
 • Observationer elever och personal
 • Handledning personal
 • Individuella kartläggningar

Så här tänker vi framåt

 • Två-lärarsystem åk 1-3
 • Speciallärare - samtliga stadier
 • Samtliga åk F-3 lärare har Fonomixutbildning (språkutvecklande arbetssätt)
 • Kooperativt Lärande
 • Förstelärararna driver skolutveckling
 • Kollegialt lärande
 • NPF-utbildning all personal
 • Lokala ämnes- och arbetsplaner
 • Anpassa grupper efter behov, ej statiska
 • Pedagoger och elever väl förtrogna med IKT-verktyg och kompensatoriska verktyg (regelbunden fortbildning)
 • Värdegrundsarbete varje månad utifrån ett årshjul
 • Nätverksträffar