TVT teamet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Trygghets, värdegrund- och trivselteamet (TVT-teamet)

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. TVT-teamet ska tillsammans med all skolpersonal arbeta förebyggande, det vill säga hitta lösningar för hur tryggheten ska kunna garanteras före det att något händer. TVT-teamet ska ansvara för att initiera, stödja och följa upp att barn/elever aldrig utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. TVT-teamet har också i uppgift att skriva, samt säkerställa att Planen mot diskriminering och kränkande behandling implementeras, hålls aktuell och att den efterföljs.

På Ljungbyhedsskolan har vi tydliga rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp mobbningssituationer. Anmälningarna till TVT kan komma in genom elever, personal eller vårdnadshavare. Någon från TVT-teamet kontaktar först arbetslaget och utreder vad de har gjort och vilka åtgärder som har vidtagits. Efter det fortsätter TVT utredningen med de berörda parterna och vi informerar alltid vårdnadshavarna om vårt upplägg.

TVT-teamet finns som stöd om det uppstår konflikter mellan elever eller mellan elev och vuxen. Vem som helst kan vända sig till oss om man känner sig utsatt, tycker att någon kamrat blir utsatt eller att man har sett/hört något oacceptabelt beteende.

Som elev på Ljungbyhedsskolan ska du kontakta någon i TVT-teamet om du känner dig utsatt för trakasserier, kränkningar eller mobbning på skolan. Du ska också kontakta TVT om du upptäcker eller misstänker att någon annan elev är utsatt. Du kan kontakta oss muntligt eller via vår brevlåda. Vi tar emot dig med respekt för din integritet. Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara anonym.

Vi som ingår i TVT-teamet:

Bitr. Rektor: Katarina Månsson

Telefon: 0435-284 10

E-mail: katarina.mansson@klippan.se

Kurator: Sara Medin

Telefon: 0435-284 23, 0734-398 421

E-post: sara.medin@klippan.se

Övriga

Lina Sandén

E-post: lina.sanden@klippan.se

Ina Emgård

E-post: ina.emgard@klippan.se

Eva Johansson

E-post: eva.johansson@klippan.se