Modersmålsundervisning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Varför modersmålsundervisning?
Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Rätt till modersmålsundervisning
Barn och ungdomar, som i hemmet har ett annat umgängesspråk än svenska, kan ansöka om att få modersmålsundervisning. En eller båda vårdnadshavarna skall ha ett annat språk än svenska som modersmål och eleven skall ha grundläggande kunskaper i språket. För att undervisningen ska anordnas krävs att minst fem elever i kommunen som ansökt om att läsa språket. För modersmålsundervisning i minoritetsspråk gäller särskilda regler.

Organisation
Undervisning i ämnet modersmål är frivillig men när man tackat ja till modersmål ska eleven närvara och aktivt delta i undervisningen. Undervisningen arrangeras åldersblandat efter elevens ordinarie skoltid. Undervisningen planeras i så stpr utsträckning som möjligt på elevens ordinarie skola, men i vissa fall kan eleven behöva förflytta sig till annan skola i kommunen. Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket, dessa elever vill få undervisning i språket och det finns en lämplig lärare.

Betyg
Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen på grundskolan. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i ämnesplanen. Modersmålsbetyget har samma meritvärde som övriga betyg vid ansökan till fortsatt utbildning efter grundskolan.

Närvaro
När vårdnadshavare har tackat ja till erbjudandet om modersmål är det obligatorisk för eleven att närvara och delta i undervisningen. Det innebär att modersmål har samma närvaroplikt som andra ämnen i skolan.

Anmälan/ansökan
Ansökan om modersmål gör vårdnadshavare på kommunens e-tjänst. Ansökan om modersmål i Klippans kommun ska vårdnadshavare göra varje läsårsstart senast 31 augusti. Undervisningen startar i mitten av september varje läsår.