NTA Naturvetenskap och Teknik för Alla

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


NTA-samordnare
Helena Wilhemsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Här har du som förälder, elev, pedagog eller annan intresserad medborgare chans att gå in och läsa om vad som händer i Klippans kommun med NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla.

Vad är NTA?

NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, och är ett skolutvecklingsprogram som ska stödja kommuner och fristående skolor i deras strävan att ta vara på och vidareutveckla lärares och elevers intresse för biologi, fysik, kemi och teknik. NTA erbjuder en väl utprovad modell för skolutveckling, främst inom biologi, fysik, kemi och teknik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen.

NTA drivs på både nationell nivå och lokal nivå.

Klippans kommun valde att gå med i NTA hösten 2008 och i nuläget arbetar barn och elever från förskola till åk 6 i grundskolan med NTA.

Så här fungerar det

Alla som ska börja arbeta med NTA för första gången går en introduktionsutbildning där fokus ligger på NTA:s skolutvecklingsprogram, arbetssättet i ett NTA-tema och på den lokala NTA-verksamheten. Vidare går varje pedagog en temautbildning på det tema han/hon ska arbeta med. Därefter genomför man temat i klassen med sina elever.
Komplett experimentmateriel finns tillgängligt inför varje temaperiod. Efter användning hämtas materielen, kompletteras och levereras till en ny klass inför nästa period. Detta ger lärarna möjlighet att koncentrera sig på sin huvuduppgift — att vara pedagoger.

I Klippans kommun arbetar man både i förskolan och i grundskolan enligt ett rullande schema. Detta innebär att alla barn/elever har fått jobba med samtliga teman enligt nedan, när man ​lämnar åk 6:

 • Luft (förskola)
 • Vatten (förskola)
 • Ljud (förskola)
 • Speciallåda (f-klassen)
 • Balansera och väga (åk 1-2)
 • Fast eller flytande (åk 1-2)
 • Jord (åk 1-3)
 • Förändringar (åk 2-3)
 • Från frö till frö (åk 4-6)
 • Fjärilars liv (åk 2-3)
 • Kretsar kring el (åk 4-6)
 • Flyta eller sjunka (åk 4-6)
 • Kemiförsök (åk 4-6)
 • Papper (åk 4-6)
 • Rörelse och konstruktion (åk 4-6)

På samtliga åk 4-6 skolor finns även matematiktemat Mönster och algebra, som ett komplement till matematikundervisningen.

Klippans kommuns NTA-samordnare

NTA-samordnaren i Klippans kommun är Helena Wilhemsson. Samordnarens roll är att organisera NTA-verksamheten så att varje deltagande lärare får den kompetensutveckling, de handledningar och den materiel de behöver.

Samordnaren har även en viktig roll i att engagera lärarna/pedagogerna i den fortsatta utvecklingen av NTA, både på lokal och på nationell nivå. Dessutom är samordnaren medlemmens kontaktperson mot NTA på nationell nivå och i det nationella och de regionala nätverken för samordnare.