Krisgruppen

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
En krisgrupp är en grupp personer som leds av rektorn för en skolenhet. Personal på skolan såsom elevhälsoteam, vaktmästare, skyddsombud kan ingå i gruppen, liksom representanter från kyrkan.

Krisgruppen ansvarar för omedelbara åtgärder, kartläggning av situationer samt info till barn, föräldrar och personal när något extraordinärt har hänt på skolan.

Vid händelse av kris kontakta Pilagårdsskolans rektor Birgitta Carlsson.