Pilagårdens fritidshem

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Pilagårdsskolans fritidshemsverksamhet är uppdelad i två avdelningar. Fritidshemmet där barnen är i åldrarna 6-8 år och klubben där barnen är i åldrarna 9-12 år.

Vi på fritids arbetar för att vara en trygg punkt mellan skolan och hemmet där barnen kan utvecklas efter sina egna individuella behov och intressen. Vår målsättning är att skapa en verksamhet som ger barnen trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, spännande och intresseväckande. För att lyckas med denna målsättning har vi några grundstenar som genomsyrar fritidshemsverksamheten i hela Klippans kommun.

  • Stödja barnens sociala utveckling
  • Lek och skapandeverksamhet
  • Stimulera barnens intressen
  • Ge barnen helheter och sammanhang.
Barnen på Pilagårdens fritids får möjlighet att vara med och påverka hur verksamheten ska utformas på olika sätt. Detta genom att vi har stormöten där barnen får komma med önskemål om aktiviteter som vi sedan försöker tillmötesgå i den mån vi kan. Barnen får också möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande de aktiviteter som vi har genomfört tidigare så att vi kan utveckla och anpassa verksamheten efter vad de aktuella barngrupperna tycker och känner.

Utöver det utbud av organiserade aktiviteter som vi erbjuder har barnen även möjlighet att leka fritt när de är på fritids. Vi ser på leken som en central form av lärande där barnen tränar olika förmågor och utvecklar sitt sociala samspel. Därför ges den fria leken mycket utrymme i fritidshemmets dagliga schema. Barnen ska kunna välja om de vill delta i våra organiserade moment eller om de vill leka själva under den tiden de är på fritids.

Pilagårdsskolans fritidshem erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter varje vecka som till exempel skapande och fritidsgympa. Det sistnämnda satsar vi extra mycket på genom att erbjuda gympa vid två tillfällen i veckan. Vid det ena tillfället är det en organiserad idrottsform som till exempel fotboll eller bandy och vid det andra tillfället får barnen själva välja vad de vill sysselsätta sig med när vi är i idrottshallen. Denna satsning på fysisk aktivitet gör vi för att främja en god hälsa och sund livsstil hos våra barn.

Fritids arbetar med en bred definition av begreppet kunskap och vi vill ge barnen en mångfald av erfarenheter och kunskaper som kan bidra till en positiv individuell utveckling.