Kurator

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Med sina tvärvetenskapliga kunskaper kan skolkuratorn se till helheten i skolans värld - hur organisatoriska, samhällsekonomiska, sociala och psykologiska faktorer påverka individer och grupper.
 
Skolkuratorns arbete utförs på tre nivåer; individ, grupp och organisation.
 
Skolkuratorn arbetar med :

  • Skolsocial kartläggning/utredning med enskild elev
  • flerpartssamtal elev — förälder — lärare — nätverk
  • stödsamtal och psykosocialt behandlingsarbete med enskild elev
  • samtal övningar i helklass och grupper
  • handledning och rådgivning till skolpersonal
  • samverkan med andra samhällsfunktioner såsom socialtjänst, sjukvård, institutioner och polis.
  • krishantering.