Specialpedagog

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Utgångspunkten för specialpedagogik är att alla elever skall kunna inkluderas i förskolans och skolans gemenskap. Specialpedagogens arbete utgår från utredning, utveckling och undervisning på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

 
Specialpedagogen arbetar bland annat med:

  • inventering, planering och utvärdering av stödbehov och stödinsatser
  • att bidra till att utveckla skolmiljön så att alla barn/elever lär sig utifrån sina behov och möjligheter
  • att driva utvecklingsarbete i samarbete med andra lärare för att förbättra och förändra arbetsmetoder och arbetssätt
  • att arbeta med barn/elever under en avgränsad tid att vara en resurs till arbetslaget när det gäller olika former av samtal; utvecklingssamtal, rådgivning, handledning samt upprättande av åtgärdsprogram
  • att göra pedagogiska utredningar vid inlärningssvårigheter, koncentrations-svårigheter och svårigheter i det sociala samspelet.
  • att ansöka till kommunens resursteam och ha fortlöpande kontakt med andra myndigheter, till exempel BUP, habilitering, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt socialförvaltning.