Studie- och yrkesvägledare

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Studie- och yrkesvägledaren/SYV ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen. Eleverna behöver utveckla kunskaper och färdigheter för att hantera valsituationer. Studie- och yrkesvägledningen börjar i årskurs 1 och löper som en röd tråd genom hela utbildningstiden enligt den arbetsplan som finns för studie- och yrkesvägledning i Klippans kommun.

SYV arbetar med:

  • Självkännedom
  • Yrkesorientering
  • Valkompetens
  • Att utmana de traditionella föreställningarna som begränsas av kön, kulturell- och social bakgrund
  • Motivation
  • Praktisk arbetslivsorientering/PRAO i åk 8 samt åk 9
  • Klassinformation
  • Enskilda vägledningssamtal inför gymnasievalet
  • Anpassade studiegångar för elever som behöver andra tillfälliga lösningar för att skolarbetet ska fungera


Relaterade länkar