Specialpedagogik och särskilda insatser

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef grundskola
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Så arbetar vi med läs- och skrivsvårigheter

Arbetet med läs- och skrivsvårigheter påbörjas redan i förskolan. Det förebyggande arbetet fortsätter genom att dokumentera barnets språk-, läs- och skrivutveckling under hela grundskolan. Vi arbetar med läsförberedande metoder och olika metoder för läsinlärning. Vi verkar även för en språkutvecklande miljö som genomsyrar alla skolans verksamheter.

Grundskolan erbjuder råd och stöd till personal, föräldrar och elever. Vi erbjuder kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, samt insatser för enskilda barn som visar tecken på språk-, läs- och skrivsvårigheter. Vi erbjuder även tillgång till kompensatoriska hjälpmedel, som dataprogram och talsyntes. Vid behov erbjuds individuellt anpassad undervisning med till exempel möjlighet att få längre provtid eller muntliga prov. Vid behov kan vi även hänvisa till logoped för vidare utredning och eventuell förskrivning av hjälpmedel.

Läslots till läslust - Hjälp för barn med läs- och skrivsvårigheter 

Läslots är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen och en del i arbetet att förebygga och tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter. På kommunens bibliotek finns ett stort utbud för barn och elever med behov av särskilda hjälpmedel.

På biblioteket kan du:

  • låna lättlästa böcker skrivna på lätt svenska. Meningarna är korta, språket är enkelt och tydligt och böckerna innehåller ofta bilder.
  • låna ljudböcker
  • låna talböcker. De kallas också Daisy och är inlästa böcker som bara kan lånas på bibliotek.
  • få hjälp med att ladda ner talböcker. På Klippans bibliotek kan man få en egen inloggning till Legimus som är MTM:s digitala bibliotek (MTM=Myndigheten för Tillgängliga Medier). Då får man tillgång till alla de talböcker som finns nedladdningsbara där. När man har fått sin inloggning kan man ladda ner talböckerna till dator eller telefon.

Alla som har en läsnedsättning får låna talböcker. Det kan till exempel vara barn med synskada, dyslexi, rörelsehinder eller utvecklingsstörning. Även föräldrar och lärare får lov att låna till barn och ungdomar. Det behövs inget intyg för att få låna talböcker.

Fördelarna med talböcker är att hastigheten på inläsningen kan ändras och att det går att sätta bokmärken. Ibland finns Bok och Daisy kombinerat så att man kan lyssna och följa med i boken samtidigt. En talbok kan läsas på många sätt. Det finns Daisy-spelare, läsprogram för dator och appar för mobiltelefon och surfplattor. Man kan också läsa talboken i mp3-spelare.