Arbetsmiljö

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Målet med Vedby skolas arbetsmiljöarbete är att alla medarbetare och elever känner ansvar, arbetsglädje, delaktighet, stolthet och utvecklingslust i sitt arbete och att de tar ett aktivt ansvar för den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöförbättringar och vi jobbar ständigt med att tydliggöra våra rutiner, arbetsfördelning och ansvar.

På skolan har vi representanter från åk 4-6 som är arbetsmiljöambassadörer.

 

Likabehandlingsplan 2018-2019PDF (pdf, 559 kB)