Föräldrarådet

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vedby skola har ett föräldraråd med representanter från alla klasser. Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Syftet med föräldrarådet är skapa möjligheter till delaktighet och inflytande. På föräldrarådsmöten deltar även rektor och en representant från personalen.

Insamlingar och klasskassor

I Skolverkets broschyr Mer om ... Avgifter i skolan kan du läsa om hur man får samla in pengar/ta ut avgifter i skolan.