Kvalitetsarbete

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alla skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för att nå de nationella mål som finns i läroplanen och kursplanerna. Kvalitetsarbete innebär att skolan ständigt arbetar med att förbättra verksamheten, resultaten, kvaliteten och så vidare.

Kvalitetsarbetet redovisas en gång om året i en kvalitetsredovisning.

 

Relaterade länkar