Elevhälsan

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vad gör Elevhälsan på Åbyskolan?

  • Rektor leder elevhälsoarbetet och ser till att elever och personal får den hjälp de behöver.
  • Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog finns på skolan som en resurs för elever, föräldrar och personal. Det finns också tillgång till skolläkare och skolpsykolog men de är inte placerad på skolan.
  • Vi arbetar för att alla ska trivas och komma till sin rätt här på skolan och samtidigt utveckla en demokratisk människosyn enligt skolans värdegrund.
  • För att nå dit arbetar vi mycket tillsammans med enskilda elever, grupper av elever och hela klasser. Vi ser gärna att också föräldrar deltar i våra samtal och möten kring enskilda elever.
  • Alla professioner inom Elevhälsan erbjuder individuell rådgivning/vägledning till elever och föräldrar.
  • Alla i Elevhälsan arbetar förebyggande med frågor kring trygghet och trivsel för alla på skolan. Till exempel deltar alla på olika sätt i likabehandlings - värdegrunds och drogförebyggande arbete. En trygg och trivsam miljö främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för alla.

Till kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av skolsköterska och skolläkare. Du kan rådfråga oss om det mesta som rör kroppsliga funderingar och medicinska problem. Ibland kan dina funderingar leda till att vi hjälper dig till andra instanser, till exempel sjukvården, ungdomsmottagningen, BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eller vuxen psykiatri. Under årskurs ett erbjuds du ett enskilt hälsosamtal med skolsköterskan. Bokningar till skolläkaren sker via skolsköterskan.

Specialpedagogkan hjälpa dig med olika åtgärder som kan underlätta för dig i ditt skolarbete.

Studie- och yrkesvägledare ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Skolpsykolog genomför på rektors uppdrag psykologiska utredningar och bedömningar för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Fältassistent arbetar på alla enheterna med drogförebyggande arbete och annat som främjar tryggheten på skolorna.

Rektor har huvudansvaret för att allt fungerar på skolan.

 

Elevhälsan - Klippans kommun

Samordnare Elevhälsan/Kurator

Petra Nielsen
0730 75 14 39
petra.nielsen@klippan.se

Kurator

Christel Svensson
0768 85 46 62
christel.svensson@klippan.se

Skolsköterskor

Erika Lindberg
0734 29 12 34
erika.lindberg@klippan.se

Karin Björk
0731 48 78 63
Karin.bjork1@klippan.se

Specialpedagog

Magdalena Unnerbäck
0734 39 87 26 magdalena.unnerback@klippan.se

Studie- och yrkesvägledare

Kristina Knutsson
0768 85 46 63
kristina.knutsson@klippan.se

Matilda Petersson
0721 57 73 66
Matilda.petersson@klippan.se

Fältassistent

Henry Danielsson
0734 39 84 71
henry.danielsson@klippan.se

Skolpsykolog

Bokas via övriga i elevhälsan

Skolläkare

Bokas genom skolsköterskan