Elevhälsan

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst




Vad menas med elevhälsa?

att främja elevens lärande och utveckling
skapa möjlighet till förändring och utveckling
att förebygga uppkomsten av svårigheter i skolan
alla andra åtgärder, som man kan vidta för att komma tillrätta med de svårigheter, som ändå kan uppstå

Vad gör Elevhälsan på Åbyskolan?

Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och specialpedagog finns på skolorna som en resurs för elever, föräldrar och personal.
Vi arbetar för att alla ska trivas och komma till sin rätt här på skolan och samtidigt utveckla en demokratisk människosyn enligt skolans värdegrund.
För att nå dit arbetar vi mycket tillsammans med enskilda elever, grupper av elever och hela klasser. Vi ser gärna att också föräldrar deltar i våra samtal och möten kring enskilda elever.
Alla inom Elevhälsan erbjuder individuell rådgivning till elever och föräldrar.
Alla i Elevhälsan arbetar förebyggande med frågor kring trygghet och trivsel för alla på skolorna. Till exempel deltar alla på olika sätt i likabehandlingsarbetet och i värdegrundsarbetet. En trygg och trivsam miljö främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för alla.
Till kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden. Du kan också få upplysningar om studieekonomi.

Skolhälsovården, det vill säga skolsköterska och skolläkare, arbetar i första hand med arbetsmiljöfrågor och hälsoupplysning, men hjälper dig också vid sjukdom och olycksfall. I årskurs ett erbjuds du ett hälsosamtal.
Skolhälsovården omfattas liksom kurator av tystnadsplikt, vilket bland annat innebär att du själv bör informera din mentor och din idrottslärare om du har någon sjukdom eller något funktionshinder av betydelse för dina möjligheter att klara skolarbetet.

Varje elev i Klippans kommun har tillgång till skolläkare och skolsköterska som ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.

Du erbjuds ett hälsosamtal med egen skolsköterska. Hit kan du också komma med frågor och funderingar om det mesta.

Större delen av skolsköterskans arbete sker enligt ett basprogram och alla elever har en digital skolhälsojournal som följer eleven under skoltiden.

Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan vid behov.

All kontakt med elevhälsan är frivillig och bygger på nära samarbete mellan elevhälsans personal och vårdnadshavare som arbetar tillsammans för att främja elevernas hälsa.

Hos skolans specialpedagog kan du som studerar på de nationella programmen få stöd.

Studie- och yrkesvägledare ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Vi ser mycket gärna att du och dina föräldrar kontaktar oss i frågor som rör dig och din skolgång.
Är du orolig för någon skolkamrat så är du välkommen att även diskutera detta. Det är viktigt att också de elever som inte ber om hjälp kan få det.

Elevvårdsteam

Kuratorer

Christel Svensson
BF, EK, HA, SA, TE, VO
0435 284 45
0768 85 46 62
christel.svensson@klippan.se

Ann-Cathrine Wernbo
0435 281 63
ann-cathrine.wernbo@klippan.se


Skolsköterskor

Erika Lindberg
BF, EK, HA, NA, SA, TE, VO
0435 281 63
erika.lindberg@klippan.se

Karin Björk
IMind, IMresurs, IMspråk, GySär

 

Skolpsykolog

Tommy Bank
0435 281 59
tommy.bank@klippan.se

Specialpedagog

Magdalena Unnerbäck
BF, EK, HA, NA, SA, TE, VO
0734 39 87 26
magdalena.unnerback@klippan.se

Rebecca Johansson
IMind/resurs
rebecca.johansson@klippan.se

Kerstin Persson
IMspråk
kerstin.persson@klippan.se

Studievägledare

Kristina Knutsson
0435 284 56
sms:0768 85 46 63
kristina.knutsson@klippan.se

Matilda Petersson
IMind/resurs, IMspråk
0435 284 55
matilda.petersson@klippan.se

Text

Text