Elevorganisation

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På Åbyskolans har eleverna inflytande via bland annat:


Elevkårens styrelse

Elevkårens styrelse väljs av elevkårens medlemmar på årsmöte. För att engagera dig i din skolgång och få möjlighet till inflytande kontaktar du sittande styrelse för att få information.

Ett utskott i elevkårsstyrelsen är studentkommittén. De arrangerar olika aktiviteter kopplade till student.

Programrepresentanter

Varje klass väljer 2 representanter vars uppgift är att föra frågor från klassråd som inte bara berör klassen vidare till programmöte.

Elevskyddsombud

Som elevskyddsombud har man ansvar att föra vidare arbetsmiljöfrågor som kommer upp i samband med klassråd. Detta görs i första hand till programnivå där det då finns 3 elevskyddsombud. Varje program representerar med ett skyddsombud inför skyddsronderna.