Gå till innehåll

E-utbildning: Inte i min last!

Logotype inte i min last

Ett av de vanligaste sätten att smuggla in narkotika till Sverige är via lastbilar eller containrar. I Brottsförebyggande rådets senaste rapport om narkotikasmuggling konstateras att smugglingen via lastbilar har blivit mer vanligt de senaste åren. Här utnyttjas det legala godsflödet och väletablerade transportföretag blir utnyttjade i smugglingen.

Nu lanserar vi e-utbildning ”Inte i min last!” som är framtagen av Länsstyrelsen Skåne, Tullverket, Polismyndigheten och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom transportsektorn, framför allt till de som arbetar som speditörer, och personal hos företag som skickar och tar emot gods. Det vill säga, alla i kedjan från företaget som köper transporter till den som utför transporten.

Målet med utbildningen är att personal i transportkedjan ska få ökade kunskaper om hur företagen utnyttjas i smugglingskedjan och ge dem verktyg för att bli mer uppmärksamma och veta hur och när de ska kontakta Tullverket. Tillsammans kan vi upptäcka när kriminella försöker utnyttja det legala godsflödet för exempelvis narkotikasmuggling!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2023