Vad innebär RIG?

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
RIG, Riksidrottsgymnasie, på Klippans gymnasieskolor
Klippans gymnasieskolor består av Åbyskolan och Tegelbruksskolan i Klippan, med cirka 400 respektive 250 elever och Flygteknikcenter i Ljungbyhed, med cirka 70 elever.

Klippans RIG-verksamhet är koncentrerad till Åbyskolan. Åbyskolan erbjuder flest gymnasieprogram och det är också här de flesta RIG-eleverna studerar. På de olika gymnasieskolorna finns studie- och yrkesvägledare, kuratorer och skolsköterskor till hands. Åbyskolan är huvudskolan även för NIU brottning, Nationell Idrotts Utbildning, och lokala idrotter. Åbyskolan har samlat alla RIG och NIU i en egen elitidrottsenhet.

RIG riktar sig till talangfulla brottare, men fler saker än brottning måste fungera när man läser på RIG. Att flytta till en ny stad och studera vid ett riksidrottsgymnasium kan vara ett stort steg. Det ställer krav på individen och alla RIG-elever tar ett stort ansvar för sin studie- och levnadssituation. Eleverna bör vara väl förberedda på såväl matlagning och tvätt som på att kunna ansvara för sina studier vid sidan om idrottandet. Tre mycket givande år i Klippan väntar dem som har rätt inställning till RIG-tiden med allt vad den kräver i mognad och eget ansvar för den helhet som de olika delarna bildar.

Med de förutsättningar det innebär att flytta till ny stad, nytt lag, ny skola så ser vi det första året som en ren anpassningstid. Ska brottning och skola fungera behöver eleven få en trygg plattform och det kräver tid. Vi prioriterar att få eleverna att må bra. Även om träningen är hård redan under första året så är det framför allt från och med år två som vi ställer krav på hur utvecklingen går framåt. I första hand vill vi säkra den fysiska nivån. Vi vill ha brottare som inte begränsas av svag fysik och jobbar med att höja deras status som atleter. När eleven mår bra som människa och är vältränad atlet kan den utveckla sina spetskvaliteter som brottare – utan att vara begränsad i onödan. Människa – atlet – brottare, är huvudnivåerna i vår RIG-pyramid. Målet är att eleverna ska kunna ta hand om sin egen karriär efter tiden på RIG, sitt personliga mästerskap.

Boende och annat praktiskt
Vi erbjuder alla elever olika boendeformer: Inneboende, egen eller delad lägenhet, och internatboende. Samtliga alternativ har tillsyn av personal och journummer att ringa. Eleverna äter lunch på skolan. Frukost serveras direkt efter morgonträning till en billig peng. Middag står eleven för själv. Det finns möjlighet att köpa matlådor för den som inte vill/hinner/klarar av att laga middag själv.

Den som vill resa mellan Klippan och hemstaden till exempel under ett lov, bekostar detta själv eftersom RIG inte står för några sådana kostnader. Detta gäller även uttagnings- och testdagarna i Klippan.

Träningar
RIG-eleven har cirka 6 pass i veckan under skoltid eller i direkt anslutning. All träning sker i Klippans brottningscenter, en utmärkt anläggning belägen alldeles intill Åbyskolan. Där har vi bland annat 3 stora brottarmattor (420 kvm), och ett gym som är modernt, med varierad och riktigt bra utrustning till vårt förfogande.

Antagningsprocessen till RIG
Uttagningsdagarna leds av RIG-instruktörerna. Förutom testerna ges eleverna chansen att få en inblick i vad som väntar om man blir antagen, och vi ser helst att någon förälder också är på plats under dessa dagar. Vi söker här de "bästa eleverna".

Fem platser blir erbjudna på RIG, dessutom tas ett antal reserver ut. De uttagna bestämmer sig slutgiltigt för att tacka ja eller nej till platsen som erbjuds och vid nej går platsen över till någon av reserverna. Det finns även platser inom NIU då skolan även är huvudman för detta.

De slutligen uttagna eleverna, totalt 5, samlas i Klippan en helg under vårterminen för att lära känna varandra och redan befintliga elever, dessutom ingår info, ytterligare skolinformation.

OBS! Din ansökan till gymnasieprogram sker först efter att du blivit antagen som RIG-elev. Du behöver inte göra några specifika skolval till utbildning innan du blivit antagen till RIG. Glöm inte att söka gymnasieutbildning som vanligt i händelse av att du inte kommer in på RIG.