Allmän information

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Besöksadress Tegelbruksskolan
Holmgårdsvägen 4
264 80 Klippan
Telefon till expedition:
0435 - 285 30

Rektor
Ann-Sofie Widén

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
På Tegelbruksskolan arbetar vi tillsammans för att alla ska ha en trivsam och trygg utbildningstid.
God arbetsmiljö, kamratskap och härlig stämning skapar förutsättningar för goda studieresultat.

Branschnära samarbete

Programråd
Vi samarbetar med aktörer från branschen för att säkerställa att våra utbildningar matchar behovet på arbetsmarknaden. Programråd finns inom samtliga program och mötesfrekvensen är minst 2 gånger per läsår. Från skolan deltager rektor, programansvarig samt lärare

Elevinflytande

Skolkonferens
Skolledningen tillsammans med utvalda elevrepresentanter med högsta beslutsrätt. Bestämmer ordningsregler och antar Likabehandlingsplanen

Tegelråd - elevernas eget forum
Elevrepresentanter från samtliga klasser deltager tillsammans med rektor och ytterligare skolledningspersonal

Klassråd
Mentorstid finns schemalagd på veckobasis, men ett par gånger per läsår hålls även ett mer formellt klassråd där mentorer och elever diskuterar aktuella frågor i sina klasser

Ordningsregler
Som elev och personal på skolan:
 * bemöter jag andra med respekt
 * visar jag omtanke mot andra
 * fotograferar/filmar jag ingen elev/personal utan att det är godkänt i förväg
 * tar jag hänsyn och stör inte andras arbete
 * kommer jag i tid till lektionerna
 * har jag med rätt utrustning till lektionerna
 * är jag rädd om vår arbetsplats både inne och ute
 * tar jag ansvar och säger till om något går sönder
 * städar jag undan skräp efter mig själv
 * röker eller snusar jag inte på fel platser eller tider
 * känner jag till och följer ordnings- och säkerhetsreglerna för min utbildning/avdelning
Skolarbetet ska inte störas av mobiler och/eller sociala medier

Ordningsreglerna för läsåret 2020 är behandlade och antagna av elever och personal i våra demokratiska forum.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan från vårdnadshavare till Tegelbruksskolan ska göras till mentor OCH i Skolportalen vid varje frånvarotillfälle.
Om du, till exempel vid sjukdom, är osäker på när du kommer tillbaka till skolan - anmäl dagen/dagar du räknar med att vara borta. Om du är borta ytterligare - anmäl en dag i taget.