Elevhälsan

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

 

Besöksadress Tegelbruksskolan
Holmgårdsvägen 4
264 80 Klippan
Telefon till expedition:
0435 - 285 30

Rektor
Ann-Sofie Widén


Kurator

Eva Andersen Suokas

Skolsköterska
Helena Wiberg

Studie- och yrkesvägledare
Ebba Kroon

Specialpedagog
Susanne Borgfors

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Vad menas med Elevhälsa?
 - att främja elevens lärande och utveckling
 - skapa möjlighet till förändring och utveckling
 - att förebygga uppkomsten av svårigheter i skolan
 - alla andra åtgärder, som man kan vidta för att komma tillrätta med de svårigheter, som ändå kan uppstå.

Vad gör Elevhälsan på Klippans gymnasieskolor?
Kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolfältare och specialpedagog finns på skolorna som en resurs för elever, föräldrar och personal.

Vi arbetar för att alla ska trivas och komma till sin rätt här på skolan och samtidigt utveckla en demokratisk människosyn enligt skolans värdegrund. För att nå dit arbetar vi mycket tillsammans med enskilda elever, grupper av elever och hela klasser. Vi ser gärna att också föräldrar deltar i våra samtal och möten kring enskilda elever.

Alla som arbetar inom Elevhälsan erbjuder individuell rådgivning till elever och föräldrar. Alla i Elevhälsan arbetar förebyggande med frågor kring trygghet och trivsel för alla på skolorna. Till exempel deltar alla på olika sätt i likabehandlingsarbetet och i värdegrundsarbetet. En trygg och trivsam miljö främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa för alla.

Till Kurator kan du vända dig med frågor och funderingar om dig själv och om dina personliga förhållanden. Du kan också få upplysningar om studieekonomi.

Skolhälsovården, det vill säga Skolsköterska och Skolläkare, arbetar i första hand med arbetsmiljöfrågor och hälsoupplysning, men hjälper dig också vid sjukdom och olycksfall. I årskurs ett erbjuds du ett hälsosamtal.

Hos skolans Specialpedagog kan du, som studerar på de nationella programmen men har någon form av inlärningssvårigheter, få stöd i framförallt kärnämnen.

Studie- och yrkesvägledare ger dig vägledning när det gäller dina aktuella studier och framtida utbildnings- och yrkesval.

Skolfältare finns på skolan och håller viss uppsikt och hjälper till med det som behövs.

Skolhälsovården omfattas liksom kurator av tystnadsplikt, vilket bl.a. innebär att du själv bör informera din mentor och din idrottslärare om du har någon sjukdom eller något funktionshinder av betydelse för dina möjligheter att klara skolarbetet.

Vi ser mycket gärna att du och dina föräldrar kontaktar oss i frågor som rör dig och din skolgång.

Är du orolig för någon skolkamrat så är du välkommen att även diskutera detta. Det är viktigt att också de elever som inte ber om hjälp kan få det.