Detta gäller för förskolebarn efter 29 september

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst


Fyll i ditt namn

Fyll i din e-post

Hej!

Den 29 september lättade regeringen och Folkhälsomyndigheten på coronarestriktionerna och en stor del av samhället öppnades upp igen. Rekommendationen om att stanna hemma vid sjukdom gäller fortfarande, både för barn och vuxna.

Barn i förskolan ska stanna hemma vid sjukdom, och ytterligare två dygn som ska vara helt symtomfria. Har barnet varit hemma i sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan även om det har kvar lätta symtom, som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Barnets allmäntillstånd avgör också om när barnet kan komma tillbaka till förskolan. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Detta gäller varje gång symtom uppstår på nytt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Med vänliga hälsningar

Förskolans ledningsgrupp, genom
Anneli Persson Dalberg
verksamhetschef förskolan