Skolsatsning

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Nu drar ett omfattande utvecklings-arbete i kommunens skolor i gång

Barn- och utbildningsnämnden har inlett ett projekt för att utveckla kommunens skolor. Syftet med projektet är att stärka och förbättra kommunens skolor genom att arbeta med ledarskap, utvecklad pedagogik och ett väl förankrat systematiskt kvalitetsarbete.

Genom detta vill nämnd och förvaltning uppnå en kvalitetssäkrad och likvärdig utbildning, bättre meritvärde och ett ökat lärande för alla barn och elever i kommunens skolor.

Projektet inleddes i slutet av vårterminen men kommer att ta fart på allvar under hösten.

Som en del av den ökade satsningen på kvalitetsarbete har förvaltningen anställt en utvecklingsstrateg, Mattias Adolfsson. Det är en nyinrättad tjänst som innebär att utveckla skolornas kvalitetsarbete med hjälp av de olika tekniska system vi använder oss av och få dessa delar att arbeta tillsammans.

Mattias Adolfsson

Mattias Adolfsson

Mattias Adolfsson kommer även att ingå i ledningsgruppen tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschefer.

- Jag ser mycket fram emot att vara med på den spännande utvecklingsresa som Klippans kommuns skolor står inför, säger Mattias Adolfsson.

Läs mer om Klippans kommuns skolor här.

Ta del av vår jämförelsetjänst här.

Ordlista och förklaringar

utvecklad pedagogik = lärare och skolledare ges fler verktyg och arbetssätt att lära ut.

systematiskt kvalitetsarbete = regelbundet utvärdera vilken kvalitet som verksamheten/ undervisningen håller.


kvalitetssäkrad och likvärdig utbildning = en utbildning som håller hög standard för varje elev oavsett vilken lärare eller vilken skola eleven går på.


meritvärde = elevens sammanlagda betyg. Varje elevs betyg ger ett visst antal poäng som sedan räknas samman. Kommunen sammanställer även ett genomsnitt av alla elevers meritvärde och räknar därigenom fram ett snittmeritvärde.