2019 fyller Flygteknikcenter Ljungbyhed 20 år

Publicerad:

I augusti 1999 startade Flygteknikcenter Ljungbyhed som en del av Klippans Gymnasieskola med en gymnasieklass på 20 elever och fyra lärare i nyrenoverade och fina, men något ödsliga lokaler på Hangarvägen 4 i Ljungbyhed.

Sedan dess har skolan utökats med fler elever, mer personal och fler byggnader, och har blivit en egen enhet under namnet Flygteknikcenter Ljungbyhed som idag utbildar flygmekaniker på gymnasieskola, och flygtekniker på kvalificerad yrkeshögskola. Skolan bedriver även uppdragsutbildning, och kurser har genomförts bland annat mot Försvarsmakten, Atlantic Airways och SAAB.

De första åren ingick den flygtekniska utbildningen som en del av fordonsprogrammet på gymnasiet, och innan eleverna fick börja att arbeta på flygplan, fick de lära sig grunderna på bilmotorer och bilar. I en del av hangaren fanns en komplett utrustad bilverkstad med lyft och däckmaskin. En vit Volvo 740 som var av nyare modell när skolan öppnade, och en brun SAAB 9000 fanns länge som praktikobjekt, och externa kundbilar togs in genom hangarportarna, innan mindre mer lättöppnade verkstadsportar sattes in till fordonsdelen. I gymnasiereformen 2011 renodlades den flygtekniska utbildningen, och är idag en egen nationellt specialutbildning med riksintag.

När skolan startade fanns ett samarbete med Anders Ljungsteds Gymnasium i Linköping för examineringar mot det PART 147-regelverk som styr de flygtekniska utbildningarna. Ett antal gånger varje år kom examinatorer från Linköping ner till Ljungbyhed och examinerade eleverna, som ofta fick skriva flera examinationer eftervarandra under en dag. Efter ett grundligt arbete med att ta fram egna frågebanker i alla moduler och en egen MTOE (rutinhandbok) för den flygtekniska utbildningen, fick Flygteknikcenter Ljungbyhed 2009 eget PART 147-tillstånd utfärdat av Transportstyrelsen (Luftfartsverket) för att examinera i kategorier A1, B1.1 och B1.2.

Flygteknikcenter Ljungbyhed har idag ett komplett elevboende med plats för 84 elever. De första åren fanns tillsyn av personal på kvällar, och sedan 2008 finns fast anställd föreståndare för elevboende och fritidsledare på kvällarna. Under åren har många elever vuxit genom tiden på internaten, och gått från 15-åringar som aldrig lagat mat eller städat ett kök, till vuxna människor som vet hur man bäst undviker att smutsen fastnar ovanpå köksskåpen, eller kan rengöra en ugn. På elevboendet inleds också vänskaper eller förhållanden, som fortsätter genom livet efter skolan.

2012 fick Flygteknikcenter Ljungbyhed tillstånd att bedriva utbildning till flygtekniker på kvalificerad yrkeshögskolenivå. YH-utbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning, och i dagsläget går 67 elever på gymnasieskola och 38 elever på yrkeshögskola på Flygteknikcenter Ljungbyhed. Under sista året av sin utbildning gör eleverna praktik på företag i branschen, och skolan har i dagsläget avtal med ett 15-tal olika företag både inom Sverige, och i andra länder i Europa.

Från starten 1999 har skolan expanderat och omfattar idag byggnader på tre olika platser vid Ljungbyhed Park, flygplatsområdet i Ljungbyhed, detta förutom elevboenden. Utrustningen har
kontinuerligt uppdaterats, och idag finns flygplan som praktikmateriel i fyra hangarer. 2009 flögs en Cessna Citation till Ljungbyhed från Galesburg i USA, och i juli 2017 flögs ytterligare en Cessna Citation in från England. I augusti 2017 kom skolans senaste inköp, det gamla regeringsplanet TP102A, en Gulfstream IV. Hösten 2018 nyinvigdes hangar 4 som renoverats och byggts ut för att ta emot skolans Gulfstream IV. Ett nytt projekt som nu pågår är att mer och mer digitalisera hanterandet av praktikuppgifter i hangarerna till fördel både för elever och lärare.

Flygteknikcenter Ljungbyhed, en utbildningsverksamhet och arbetsplats som utvecklats mycket från starten 1999, blickar idag mot framtiden med tillförsikt. Verksamheten befinner sig i kontinuerlig utveckling och planerar att fortsätta denna utveckling för att möta framtiden på bästa sätt.

Skolan kommer under året arrangera jubileumsaktiviteter för nuvarande elever och tidigare elever, nuvarande personal och tidigare personal.