Ändrade avgifter för barn i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem

Publicerad:

Från och med 2021 höjs inkomsttaket som påverkar avgifterna för barn placerade i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem. Samtidigt höjs också maxtaxan.

Ditt hushåll betalar en avgift för att du har dina barn i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Hur mycket hushållet maximalt ska betala, baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak.

Det betyder att ju mer hushållet tjänar, desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst, det vill säga till inkomsttaket.

Inkomsttaket för dig som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och på fritidshem ökar från 49 280 kronor per månad till 50 340 kronor per månad från och med 2021.

Eftersom inkomsttaket höjts, så påverkas även avgifterna.

Du hittar de nya avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem här.