Angående student 2020 - uppdatering

Publicerad:

Utifrån det läget som Sverige befinner sig i med anledning av Coronapandemin kommer vi vara tvungna att anordna årets student på ett annorlunda sätt än traditionellt. 

Vi beklagar detta djupt och vet att ni blivande studenter känner en stor besvikelse över att inte kunna få ta studenten på det vis som ni längtat och sett fram emot!

Det är vår ambition att ändå försöka genomföra en så fin och bra student som möjligt under rådande omständigheter för er på studentdagen. Hur denna dag i detalj kommer att se ut kommer varje gymnasieskola utifrån sina rådande omständigheter och möjligheter att planera tillsammans med studentrepresentanter/studentkommitté och kommunicera ut till er studenter och vårdnadshavare inom kort.

Det vi i dagsläget vet är att vi inte kan eller får ha allmänna sammankomster över 50 personer (regeringens förordning, SFS 2020:114), och därav inte kan ha ett samlat utspring med alla klasser samtidigt med publik. Vi kommer utifrån ovanstående förordning inte heller kunna ha flakkortege på stan då detta med största sannolikhet också kommer samla människor som vida överstiger 50 personer.

Respektive skola kommer inom kort att meddela hur studentfirandet på just din skola kommer att se ut den 5 juni (alternativt datum för Flygteknik).

Detta är hur det ser ut idag, och beslutet gäller tills vidare. Skulle de nationella rekommendationerna ändras följer vi självklart dem. Då återkommer vi till er!