Avdrag på oktobers faktura för betalningsfri månad

Publicerad:

För de vårdnadshavare som ansökt om betalningsfri månad inom förskola och pedagogisk omsorg kommer avdraget att göras på oktobers faktura.

Som vårdnadshavare kan du ansöka om betalningsfri månad för barn som går på förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år) när barnet har fyra veckors sammanhängande ledighet.

Efter ledigheten kontrolleras det att barnet varit ledigt i de fyra veckor som ansökan gällde. Stämmer kontrollen får vårdnadshavaren därefter en betalningsfri månad innan året är slut, i år blir det oktober månad som blir betalningsfri.

Ledigheten kan sökas under innevarande kalender år. Om ledigheten är under december månad kan den sammanhängande perioden inte gå över på nästkommande år (exempelvis vecka 50-1). Gäller ledigheten december månad ska ansökan skickas in till Barn- och utbildningsförvaltningen senast 15 november.

Obs! Betalningsfri månad kan endast erhållas en gång per år.